Wydarzenia

Katarzyna Kozińska | 22-11-2017 | Wydarzenia
Akademia z nowym laboratorium

Testują sytuacje kryzysowe w praktyce! Studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. mogą już korzystać interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. 22 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie inwestycji. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Romuald Gawlik oraz wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

więcej »
Marzena Toczek | 21-11-2017 | Wydarzenia
Strażacy dziękują za wsparcie

13 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości blisko 11 mln zł trafiło do ochotniczych straży pożarnych z województwa lubuskiego. Zakup sprzętu otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  w wysokości 9 mln zł. Za wsparcie realizacji tak ważnych zadań podziękowania marszałek Elżbiecie Annie Polak złożyli Dyrektor Zarządu OSP WL Elżbieta Polak oraz Prezes Zarządu OSP WL Edward Fedko.

więcej »
Katarzyna Kozińska | 21-11-2017 | Wydarzenia
Narada w sprawie inwestycji kolejowych

21 listopada w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się drugie posiedzenie zespołu ds. inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020. Urzędnicy i przedstawiciele spółek kolejowych rozmawiali o postępach i utrudnieniach w modernizacji m.in. linii kolejowych 203 i 358. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego reprezentowała członek zarządu Alicja Makarska oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych. Stronę rządową reprezentował wicewojewoda Robert Paluch.

więcej »
Michał Iwanowski | 20-11-2017 | Sejmik
O planach budowy kompleksu energetycznego

Informacja o aktualnych działaniach podejmowanych w celu uruchomienia Kompleksu Energetycznego Gubin-Brody była jednym z tematów poniedziałkowej sesji sejmiku woj. lubuskiego. Radni uzyskali tę informację od przedstawicieli inwestora, jakim jest Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK SA).

więcej »
Marzena Toczek | 20-11-2017 | Sejmik
Radni przeciw zanieczyszczeniu powietrza 21 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego wyraziło poparcie dla działań Zarządu Województwa mających na celu opracowanie projektów uchwał w sprawie wprowadzania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. więcej »
Marzena Toczek | 20-11-2017 | Sejmik
Rok 2018 – Rokiem Rzeki Odry!

Radni Województwa Lubuskiego przyjęli stanowisko ustanawiające rok 2018 rokiem Odry. W głosowaniu 19 radnych było za, dwóch wstrzymało się od głosu. Podjęcie stanowiska ma na celu podkreślenie i promocję wśród społeczeństwa szans rozwojowych województwa lubuskiego, wynikających z jego nadodrzańskiego położenia.

więcej »
Marzena Toczek | 20-11-2017 | Sejmik
Sejmik w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z przyjętą przez Rząd RP koncepcją budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zakłada przede wszystkim budowę międzynarodowego lotniska wraz z przyległym węzłem kolejowy oraz eliminację wykluczenia transportowego miast,  poprzez zapewnienie szybkiego dojazdu do CPK, Sejmik Województwa Lubuskiego wyraził zaniepokojenie wobec marginalizacji Województwa Lubuskiego w dokumencie oraz zawnioskował o jego weryfikację. W głosowaniu za było 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, a dwóch było przeciw.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 20-11-2017 | Sejmik
Wyróżnienia dla zasłużonych Lubuszan

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz podczas listopadowej sesji sejmiku wręczyli statuetkę Liderka Lubuskiego Samorządu, którą odebrała Urszula Miara a także„Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Odznaczeni zostali: Leszek Jarząbek, Lidia Woźniak, Beata Przybysz, Elżbieta Skibicka, Iwona Dorota Zielińska-Adamczyk.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 20-11-2017 | Sejmik
Sprawozdanie z Programu opieki nad zabytkami

Radni województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2015 i 2016 „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013-2016”.      

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 20-11-2017 | Sejmik
O współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Radni województwa przyjęli „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. Dokument wyznacza priorytetowe zadania publiczne realizowane m.in. w następujących obszarach: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej, integracji europejskiej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wprowadzono również działania: na rzecz młodzieży i seniorów.

więcej »

Strona 1 z 564  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE