Wydarzenia - archiwum wiadomości

25-05-2017

Majowa sesja Sejmiku

Ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe i sanitarne w regionie - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się  w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. W ramach interpelacji, radni pytali głównie o sprawy transportowe, dotyczące dróg i kolei.


25-05-2017

Sejmik pyta - minister odpowiada

W marcu br. na forum Sejmiku odbyła się debata na temat aktualnej sytuacji w lubuskim rolnictwie. W dyskusji udział wzięli m.in. reprezentanci instytucji na co dzień związanych z rolnictwem, którzy przedstawili problemy branży. W wyniku nieobecności przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkie wnioski zebrano i przekazano do resortu. Jest odpowiedź Ministra Krzyszofa Jurgiela.


25-05-2017

NIE dla przenoszenia wojewódzkich siedzib administracji publicznej

Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec przenoszenia wojewódzkich siedzib administracji publicznej. Za przyjęciem stanowiska głosowało 19 radnych, trzech było przeciw, ośmiu wstrzymało się od głosu.


24-05-2017

Rok aktywnej walki z bezrobociem

Podczas dzisiejszej Sesji Sejmiku Województwa radni mogli zapoznać się z efektami zeszłorocznej realizacji Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. W 2016 r. z różnego rodzaju przedsięwzięć skorzystało ponad 109 tys. osób, przy wydatkach na poziomie ponad 318 mln zł. Między innymi wspomniane działania miały wpływ na optymistyczne wiadomości płynące z rynku pracy. Przypomnijmy, że na koniec listopada stopa bezrobocia w Lubuskiem wynosiła niewiele ponad 8 proc.


24-05-2017

W partnerstwie dla rozwoju regionu

Partnerskie działania przy realizacji projektów systemowych: rozwój szkolnictwa zawodowego oraz informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług, a także współpraca w ramach Partnerstwa dla wolontariatu – to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskimi starostami.


24-05-2017

O współpracy z organizacjami pozarządowymi

Radni województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”. Współpraca obejmowała zadania m.in. o charakterze finansowym i pozafinansowym.


24-05-2017

Stanowisko Sejmiku w sprawie 57. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich

Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w sprawie uczczenia 57. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Za przyjęciem stanowiska głosowało 28 radnych. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.


24-05-2017

Odznaki honorowe dla zasłużonych Lubuszan

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz podczas majowej sesji sejmiku wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Odznaki odebrali: Leszek Glezer, Marek Witold Kowalczyk, Artur Tadeusz Niezgoda oraz Edward Tyranowicz.  


24-05-2017

Policja i straż - dzięki nim bezpieczniej

Podczas majowej sesji sejmiku radni zapoznali się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa na terenie województwa lubuskiego przygotowaną przez lubuską policję oraz informacją o bezpieczeństwie pożarowym. Z analizy wynika, że podejmowane przez formację działania przyczyniły się do ograniczenia przestępczości, a co za tym idzie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.


24-05-2017

Spektakl bez dorosłych. I jakże udany!

Młodzieżowy Teatr "Nie ma Lipy", który w przeważającej części składa się z uczniów Zespołu Szkół Akademickich - "Lotnika", pokazał na deskach Lubuskiego Teatru swoją własną wersję spektaklu „Bestia” w reżyserii Przemysława Jaszczaka. W premierze spektaklu uczestniczyła członek Zarządu Województwa Alicja Makarska.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -