Zdrowie

Pliki do pobrania:

Aktualności:
Marzena Toczek | 22-08-2016 | Zdrowie
Lubuska ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

O przyszłości ochrony zdrowia w Lubuskiem rozmawiali uczestnicy debaty, która odbyła się w poniedziałek 22 sierpnia. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dotychczasowe działania w zakresie poprawy jakości świadczeń, a także dalsza perspektywa funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie. - Czeka nas ewolucja w ochronie zdrowia. Warto wiedzieć co naprawdę niesie nowa ustawa o działalności leczniczej i jakie to są zmiany i co udało się zrobić w regionie w starym stanie prawnym - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka spotkania.

więcej »
Marzena Toczek | 09-08-2016 | Zdrowie
Zdrowe płuca Lubuszan – znów będą darmowe badania

Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs na kolejną edycję programu „Zdrowe płuca Lubuszan”, na którego realizację przeznaczył 200 tys. zł. Z darmowych badań będą mogli skorzystać palacze w wieku 55-80 lat lub osoby, które paliły, ale rzuciły nałóg w ostatnich 15 latach. – Poprzednia edycja programu pokazała, że nowotwory płuc można wykrywać już w bardzo wczesnym stadium. Wówczas łatwiej o skuteczne leczenie – zachęca Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

więcej »
Marzena Toczek | 08-08-2016 | Zdrowie
Podziel się życiem!

- Nie zabierajmy swoich organów do nieba, bo tam gdzie gaśnie życie, może się narodzić nowe życie! – apelowała podczas wizyty w gorzowskim szpitalu marszałek Elżbieta Anna Polak. A to za sprawą niepokojących danych dotyczących liczby pobrań narządów, która bardzo spadła. - W ubiegłym roku było bardzo mało pobrań. To nie tylko u nas, tylko w całej Polsce była taka zapaść w tym obszarze. Działania promujące ideę transplantacji są niezwykle istotne – mówiła marszałek Polak w gorzowskiej lecznicy, która jest liderem w tym zakresie w naszym regionie.

więcej »
Marzena Toczek | 08-08-2016 | Zdrowie
Będzie radioterapia, szpital się rozwija

Ruszają prace związane z budową ośrodka radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prezes szpitala Jerzy Ostrouch. – To jedna z najważniejszych inwestycji na północy regionu i bardzo oczekiwana. Pieniądze na jej realizację chcemy pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz RPO Lubuskie 2020. Inwestycja jest zgodna z opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia Mapami Potrzeb, jestem więc spokojna o jego finansowanie – wyjaśniła.

więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 02-08-2016 | Zdrowie
Debata w Szczecinie: zmiany systemowe w ochronie zdrowia Planowane przez rząd zmiany w ustawie o działalności leczniczej, przerzucenie na samorządy zadań związanych z kontraktowaniem świadczeń medycznych, ograniczenia w możliwościach komercjalizacji szpitali - to wszystko wzbudza niepokój samorządowców. Dlatego "Rzeczpospolita" - przy okazji Konwentu Marszałków w Szczecinie - zorganizowała debatę na ten temat. Uczestniczką debaty była marszałek Elżbieta Anna Polak. - Marszałkowie są dobrym partnerem i dlatego apelujemy o dialog. Jeszcze nie jest na to za późno - powiedziała. więcej »
Małgorzata Tramś-Zielińska | 25-07-2016 | Zdrowie
Pomidory za krew! Akcja krwiodawstwa w Urzędzie

Będzie krwawo, lecz w luksusie, podziel darem się w krwiobusie. (A za każdy krwi dar spory, da marszałek… POMIDORY) - to już kolejna akcja krwiodawstwa zainicjowana przez marszałek Elżbietę Annę Polak. 26 lipca br. pod urzędem marszałkowski stanął specjalny autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Bezcennym darem podzieliło się 25 osób. To oznacza, że magazyn krwi wzbogaci się o ponad 11 litrów cennego płynu.

więcej »
Marzena Toczek | 20-07-2016 | Zdrowie
Szpital kliniczny w Zielonej Górze ma strategię rozwoju

19 lipca br. Zgromadzenie Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze Sp. z o.o. przyjęło Strategię Rozwoju na lata 2016-2020, którą zobowiązany był przedłożyć prezes Stanisław Łobacz. - Materiały zawierają szczegółową analizę szans i zagrożeń, co pozwoliło na realne zaplanowanie przyszłych inwestycji i działań mających na celu poprawę jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodnicząca zgromadzenia wspólników.

więcej »
Marzena Toczek | 13-07-2016 | Zdrowie
Szpital w Zielonej Górze: zatwierdzone sprawozdanie za… 11 dni!

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego  sp.z o.o. w Zielonej Górze zatwierdziło sprawozdanie finansowe Szpitala w formie SP ZOZ za okres od 1 do 11 stycznia 2016 roku. Dlaczego dokument dotyczy jedynie jedenastu dni? Bo 12 stycznia br. zielonogórska lecznica została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej »
Marzena Toczek | 01-07-2016 | Zdrowie
Z nowym prezesem o rozwoju szpitala

29 czerwca br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Jerzym Ostrouchem, nowym prezesem Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Rozmowa dotyczyła planów rozwoju szpitalnej spółki. W spotkaniu uczestniczyli także ustępujący prezes lecznicy Ryszard Hatała oraz wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz

więcej »
Marzena Toczek | 27-06-2016 | Zdrowie
Lubuskie jednostki ochrony zdrowia: podsumowania i plany

 - Zmienia się ustawa o działalności leczniczej. Pod koniec sierpnia planujemy  dużą debatę, podczas której podsumujemy 8 lat funkcjonowania lubuskiej ochrony zdrowia. Taka rzetelna diagnoza wskaże zakres potrzebnych zmian i da podstawę opracowania planów na przyszłość. Mamy strategię, ale to tylko dokument planistyczny, a życie wiele planów weryfikuje – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowująć działalność w 2015 roku podległych województwu jednostek ochrony zdrowia na spotkaniu z dyrektorami marszałkowskich lecznic.

więcej »

Strona 1 z 57  > >> • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE