Zdrowie

Pliki do pobrania:

Aktualności:
Marzena Toczek | 13-03-2018 | Zdrowie

Organizacja Ogólnopolskiego Kongresu na temat humanizacji medycyny to temat rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z ojcem dr. Arkadiuszem Nowakiem, prezesem fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Kongres planowany jest na wrzesień tego roku. Rozmowa dotyczyła także współpracy z kierunkiem lekarskim UZ, gdzie powstaje katedra humanizacji medycyny. Ksiądz Nowak zgodził się wykładać na zielonogórskiej uczelni.

więcej »
Marzena Toczek | 09-03-2018 | Zdrowie
Nerki i zdrowie kobiet

W niedzielę 11 marca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyły się obchody Światowego Dnia Nerek pod hasłem „Nerki i zdrowie kobiet”. Organizatorem wydarzenia było Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA” oraz Kliniczny Oddział Nefrologii i Stacji Dializ Szpitala w Zielonej Górze sp. z o.o. Wydarzeniu patronuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

więcej »
Dariusz Nowak | 09-03-2018 | Zdrowie

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego dla Lubuszan, który umożliwi:

· uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy,

· udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),

· elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestracja),

· odbiór wyników badań,

· płatności elektroniczne za świadczone usługi.

Całkowita wartość projektu to 20 mln zł. Realizacja zadania zakończy się w 2020 r.
Dariusz Nowak | 09-03-2018 | Zdrowie

Zakup rezonansu magnetycznego pozwoli nie tylko znacząco zmniejszyć kolejki pacjentów do badań, ale zwiększa jakość obrazowania chorób i może być wykorzystywany do lepszej diagnostyki np. w przypadku chorób nowotworowych.Zadanie obejmuje zakup, montaż i instalację oraz dostosowanie pomieszczenia w celu prawidłowego funkcjonowania aparatu.

Koszt inwestycji: 600 tys. zł
Dariusz Nowak | 09-03-2018 | Zdrowie
Budowa bazy HEMS w Gorzowie Wlkp.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasięgu, a także dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań, jak również poprawienie mobilności, efektywności oraz jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja obejmuje: postawienie hangaru wraz z zapleczem, budowę płyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca oraz miejsc postojowych dla śmigłowca. Teren docelowej bazy ma zostać także oświetlony. W ramach inwestycji wybudowane zostaną również chodniki i parking.

Całkowita wartość inwestycji: 2,4 mln zł

Dariusz Nowak | 09-03-2018 | Zdrowie
Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Głównym zamierzeniem budowy Centrum jest m.in. stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne. Dodatkowo inwestycja tworzy bazę naukowo-dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W skład Centrum będą wchodzić oddziały: Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Neonatologii, Położniczo-Ginekologiczny. Budowa obejmuje:

- opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- prace budowlane,

- promocja projektu.

Całkowita wartość projektu 92 mln zł

Dariusz Nowak | 09-03-2018 | Zdrowie
Budowa Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp.

Inwestycja ma zapewnić kompleksową opiekę w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego i onkohematologicznego oraz zwiększenia możliwości korzystania z najnowszej generacji sprzętu i technologii. Budowa Ośrodka Radioterapii obejmuje roboty budowlano-montażowe idostawę oraz sprzętu medycznego. W ramach prac zaplanowano:

- rozbudowę zespołu budynków szpitalnych przy ul. Dekerta na potrzeby, m.in. Zakładu Radioterapii z dwoma akceleratorami, poradni: radioterapeutycznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologicznej, Oddziału Radioterapii (26 łóżkowy), Hostelu 20 łóżkowego,

- budowę parkingu,

- zagospodarowanie terenu.

Budowa Zakładu Radioterapii w Gorzowie Wlkp. pochłonie blisko 66 mln zł, z czego blisko połowa to dofinansowanie z RPO i budżetu Województwa.

Marzena Toczek | 08-03-2018 | Zdrowie
Przed Urzędem polała się krew

Już po raz czwarty w Dniu Kobiet urzędniczki marszałka odeszły od tradycji i zamiast tradycyjnego tulipana prosiły Panów o krew. Bezcennym darem podzieliło się 39 osób, oddając łącznie 17,5 litra krwi. - Takie akcje prowadzimy nie tylko przy święcie kobiet, ale cztery razy w roku. Każda okazja jest dobra, żeby przypomnieć, jak ważna jest krew – dar życia. Bez niej nie moglibyśmy wyleczyć wielu chorób – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

więcej »
Michał Iwanowski | 02-03-2018 | Zdrowie
Z biskupem Pieronkiem w gorzowskiej lecznicy Przekształcenie gorzowskiego szpitala w spółkę, budowa ośrodka radioterapii, problemy chorych na raka, a nawet krakowskie korzenie rodzinne - to tematy spotkania bp Tadeusza Pieronka z marszałek Elżbietą Anną Polak, poseł Krystyną Sibińską i władzami szpitala, które odbyło się w gorzowskiej lecznicy. Biskup odwiedził też chorych na oddziale hematologii i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. więcej »
Marzena Toczek | 26-02-2018 | Zdrowie
Szpital dziecięcy na fali

- Nie mamy wątpliwości, musi być rozbudowa w tym właśnie miejscu (ul. Wazów). To jest warunek uzyskania dotacji z funduszy unijnych. Niestety, nie otrzymamy takich środków z budżetu krajowego. To jest nasz regionalny program, którym wspieramy realizację projektu budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka kwotą 56 mln zł. Czyli jest to największa inwestycja  w ochronie zdrowia w Lubuskiem – mówiła dziś w programie Radio Zachód – Interwencje marszałek Elżbieta Anna Polak, odnosząc się po raz kolejny do pomysłu zmiany lokalizacji inwestycji.

więcej »

Strona 1 z 64  > >> • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE