„Wyprzedzić cukrzycę - Wczesne wykrywanie i zapobieganie cukrzycy w populacji osób powyżej 15 roku życia”

Celem projektu jest wykrywanie stanu przedcukrzycowego wśród mieszkańców województwa lubuskiego.

Dla kogo program: mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej (powyżej 15 roku życia), którzy nie byli leczeni z powodu cukrzycy i nie mieli wykonywanych badań przesiewowych w kierunku cukrzycy w ciągu ostatniego roku oraz kobiety będące
w pierwszym trymestrze ciąży.

Działania w ramach projektu:

1.Kwalifikacja do programu poprzez wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy- FINDRISK
2.Badania laboratoryjne, określenie czynników ryzyka, badanie lekarskie i pielęgniarskie.
3. Edukacja indywidualna
4. Edukacja grupowa
5. Powtórzenie badań laboratoryjnych ich ocena oraz badanie lekarskie i pielęgniarskie.

Pamiętaj!
Odpowiednio wczesne rozpoznanie czynników ryzyka i stanów przedcukrzycowych może zapobiec rozwojowi cukrzycy i jej powikłań lub zwolnić ich postęp. Jedynie badania poziomu cukru we krwi pozwalają na postawienie rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego postępowania.