Schowaj sidebar

,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą”

Cel główny projektu - przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz  zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie województwa lubuskiego w latach 2019-2020.

Okres realizacji: 01.07.2019 r. - 31.12.2020 r

Kto może skorzystać z projektu?
Projekt skierowany jest do mieszkańców Województwa Lubuskiego w wieku aktywności zawodowej:

  • osoby pracujące, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy, lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy lub są zagrożone utratą zdolności do pracy (w tym uczniowie szkół o profilu zawodowym odbywający praktyczną naukę zawodu)
  • osoby pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące i zainteresowane podjęciem pracy, mające problem z powrotem na rynek pracy z powodu w/w schorzeń, u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.

Działania w ramach projektu: kompleksowe działania, na które składają się:
-zabiegi rehabilitacyjne, poradnictwo medyczne, edukacja zdrowotna, wsparcie psychologiczne.

Wartość projektu: 739 483,63 zł
Wkład Funduszy Europejskich (wartość dofinansowania): 702 509,44 zł

Kontakt / Informacja / Rejestracja: (8.00 do 15.00) lub osobiście w Zakładzie Rehabilitacji
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
ul. Fabryczna 70, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 83 79 lub 95 7202 303

W celu zwiększenia dostępności dla pacjentów korzystających ze świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach projektu, WOMP w Gorzowie Wlkp. wydłużył godziny pracy Zakładu Rehabilitacji:

poniedziałek – czwartek 7.30 do 18.00 piątek 7.30 -20.00 oraz ostatnia sobota w miesiącu w godz. 9.00-13.00

Partnerzy projektu:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Neurologiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak- Osińska Lekarze Spółka Partnerska
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.

Projekt nr RPLB.06.07.00 –IZ.00-08-K01/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  Oś priorytetowa: 6 – Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 – Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.