Schowaj sidebar

„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”

Celem Projektu jest zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w zakresie nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego, poprzez działania informacyjno-edukacyjne, profilaktyczne, a tym samym zwiększenie wykrywalności nowotworów i zmniejszenie umieralności. Projekt obejmuje osoby zamieszkujące miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców oraz obszary wiejskie.

Czas trwania projektu: od lipca 2017 r. do grudnia 2020 r.

Badania w ramach Projektu 

 

1.    Kolonoskopia (polipektomia wraz oceną histopatologiczną) – profilaktyka raka jelita grubego

Dla kogo? ­

Mieszkańcy województwa lubuskiego, osoby w wieku 55-64 lata lub osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym, pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP.

Gdzie?

ZDROJOWA Clinic

Lubuskie CentrumGastroenterologii i Hepatologii

ul. Zdrojowa 2, 65-142 Zielona Góra,

tel. 68 320 37 55, tel. kom. 607 201 202.

W ramach projektu badanie jest bezpłatne.

 

2.    Mammografia – profilaktyka raka piersi

Dla kogo?

Mieszkanki województwa lubuskiego, kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

Gdzie?

- NSZOZ „Diagnostyk” Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c.,

  Zielona Góra, ul. Wazów  42,   tel. 68 452 77 94; ul. Wandy 27, tel. 68 452 78 07,

- NZOZ Panoramix, Gorzów Wlkp. ul. Piłsudskiego 47, tel. 95 781 47 00, 729 42 80,

- New Medical Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25, tel. 95 735 74 00, 531 357 400,

- Aldemed Centrum Medyczne, Zielona Góra, ul. Towarowa 20, tel. 68 353 06 00,

- 105 Kresowy Szpital Wojskowy, Żary, ul. Domańskiego 2, tel. 68 470 79 01.

Ponadto badania mammograficzne wykonywane są w mammobusach, których trasa dostępna jest na stronie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod linkiem http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/414/Trasy_mammobusow/

 

3.    Cytologia  – profilaktyka raka szyjki macicy

Dla kogo?

Mieszkanki województwa lubuskiego, kobiety w wieku 25 do 59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat.
Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) –  mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

Gdzie?

Poradnie ginekologiczno-położnicze wykonujące badania cytologiczne w ramach Projektu
i realizujące zwroty kosztów dojazdu:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Rejestracja w dni robocze od poniedziałku do piątku telefonicznie w godzinach 13.00-14.30 pod numerem telefonu 68 32 96 430.

Badania odbywają się raz w tygodniu we wtorki od godziny 12.00 do 13.20 (tylko cytologia bez badania ginekologicznego)

Miejsce badania to budynek oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, wejście przez  Izbę Przyjęć,  gabinet na parterze.

Szpital Na WyspieSp. z o.o. w Żarach
Poradnia ginekologiczno-położnicza
ul. Skarbowa 2, 68 - 200 Żary
tel. 68 470 36 89
godz. rejestracji 7.00-15.00

SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 739 29 08
godziny rejestracji:
poniedziałek   8.00-12.00
wtorek            13.00-15.00
środa               13.00-15.00
czwartek         8.00-12.00
piątek              8.00-12.00

Wykaz punktów informacyjno-edukacyjnych działających w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w których można uzyskać informacje o projekcie: 

1. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka – Zabór,

2. Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka – Konotop,

3. Gminny Ośrodek Zdrowia Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Babimost,

4. Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Szalewska - Kot – Kargowa,

5. Przychodnia Lekarska "Rodzinna" W. Szlęk Królikowska i A. Szumkowska - Zielona Góra,

6. SPZOZ '"MEDKOL" - Zielona Góra,

7. SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" - Gorzów Wlkp.,

8. „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy -  Otyń,

9. Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska - Nowe Miasteczko,

10. NZOZ Przychodnia Lekarska „Eskulap S.C.” Lucyna Fortuniak & Elżbieta Klimas - Nowa Sól,

11. Poradnia rodzinna lek. med. Teresa Munia – Sława,

12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Arka - Med."s.c.- Kożuchów,

13. Spółka Lekarska SKARBOWA T. Kremer i Wspólnicy Sp. J.- Zielona Góra,

14. Gabinety Lekarskie " Marvit" Bogusław Mazurkiewicz- Lubsko,

15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego "Wigor"s.c. -Zielona Góra,

16.Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. - Gorzów Wlkp.

Punkty czynne są w godzinach funkcjonowania poradni POZ.

 

Kwota dofinansowania Projektu 3 580 550 zł – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (Oś Priorytetowa 6 – Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 – Profilaktyka rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020