Schowaj sidebar

 

Położenie nieruchomości

Przełazy, gmina Lubrza, działka nr 204/2

Powierzchnia działki

1,6500 ha

Numer Księgi wieczystej

ZG1S/00040771/6

Rodzaj nieruchomości

Działka niezabudowana

Opis nieruchomości

Działka oznaczona jest użytkami: grunty orne (RVI), pastwiska (PsIV), grunty pod rowami (W-PsIV) Działka zadrzewiona w przewadze gatunku Osika. W południowej
i środkowej części rowy, przez środkową część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. Działka nie uzbrojona w przyłącza infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie  w MPZP

Symbol C6 KS+UT jako teren usług komunikacyjnych i turystycznych.

Ustalenia: KS-teren byłej kotłowni i budynkiem gospodarczym przeznacza się
pod budowę centralnego parkingu dla samochodów osobowych i autobusów wycieczkowych. UT- obszar przeznaczony na pole namiotowe.

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FT2vs9dG6A3hCt4rRGorFHV_DkaRM6wr&ll=52.232145009574815%2C15.37867150000003&z=18