Położenie nieruchomości

Gorzów Wielkopolski, ul. Floriana Kroenke, obręb 2 Górczyn ,

Działka nr 2369 wraz z udziałem  1/3 w  działce  nr 810/58

Powierzchnia działki

Działka nr 2369 o pow. 1,2657 ha; działka nr 810/58  o pow.0,1845 ha

Numer Księgi wieczystej

GW1G/00126890/8;  GW1G/00126889/8

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa zabudowana wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej
działce nr 810/58

Opis nieruchomości

Działki oznaczone są użytkiem Bi - inne tereny zabudowane. Działka nr 2369 zabudowana
jest 4 budynkami o charakterze gospodarczo - warsztatowym i magazynowym:

  • budynkiem gospodarczym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym
    w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 539 m²,
  • budynkiem magazynowym – spichlerz: pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 891 m²,
  • budynkiem gospodarczym o charakterze magazynowo – handlowym: niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 315 m²,
  • budynkiem warsztatowym (kuźnia): jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 80,00 m²

Przeznaczenie w MPZP

Działka wchodzi w dwa tereny: teren usług – przestrzeń publiczna oznaczony symbolem 9U oraz w rezerwę terenu na poszerzenie pasa drogowego ul. Walczaka oznaczoną 1KDGP

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem  tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1q0MmB5zNvyqiZ8tqm4bbBPO-5OcUECxW&ll=52.75002369241466%2C15.256262279098545&z=17