Położenie nieruchomości

Gorzów Wielkopolski, ul. Floriana Kroenke, obręb 2 Górczyn,

Działka nr 810/57 wraz z udziałem  1/3 w  działce nr 810/58

Powierzchnia działki

Działka nr 810/57 o pow. 0,7687 ha; działka nr 810/58  o pow.0,1845 ha

Numer Księgi wieczystej

GW1G/00126888/1; GW1G/00126889/8

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa niezabudowana wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej działce nr 810/58

Opis nieruchomości

Działki oznaczone są użytkiem Bi - inne tereny zabudowane.

Przeznaczenie w MPZP

Teren usług - przestrzeń publiczna oznaczona symbolem 9U

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem  tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1d9UTyDSpfjRmWGUrJik3HHe6y0-RgbO8&ll=52.75020490425769%2C15.255977299999985&z=18