Położenie nieruchomości

Gorzów Wielkopolski, ul. Floriana Kroenke, obręb 2 Górczyn

Działka nr 810/56 wraz z udziałem  1/3 w  działce nr 810/58

Powierzchnia działki

Działka nr 810/56 o pow. 0,6051 ha; działka nr 810/58  o pow.0,1845 ha

Numer Księgi wieczystej

GW1G/00126891/5;  GW1G/00126889/8

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa zabudowana wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej działce nr 810/58

Opis nieruchomości

Działki oznaczone są użytkiem Bi – inne tereny zabudowane. Działka nr 810/56 zabudowana jest budynkiem warsztatowym z częścią mieszkalną (stolarnia), parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 250 m².

Przeznaczenie w MPZP

Teren usług - przestrzeń publiczna oznaczona symbolem 9U

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dH_j73aBW9piWUTxmlY8VF_yc7oSeqP4&ll=52.74977050691951%2C15.255739499999974&z=18