Schowaj sidebar

Ogólnopolski program polityki zdrowotnej pn „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”

Okres realizacji 01.09.2017 – 30.06.2020 r.

Główny cel  – przebadanie jak największej grupy Lubuszan pod kątem nowotworów głowy i szyi oraz propagowanie wiedzy na temat profilaktyki.

Realizator programu: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o. o. w Zielonej Górze

Działania w ramach projektu:

  • edukacja realizowana w ramach profilaktyki pierwotnej mająca na celu zwiększenie wiedzy o nowotworach głowy i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz wśród grupy docelowej – 120 osób;
  • zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka
    i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi – 10 tys. osób;
  • świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, udzielane przez jednostki realizujące projekt – 2500 badań na etapie diagnostyki podstawowej;
  • utworzenie i prowadzenie interaktywnej platformy współpracy grup docelowych: Lekarzy POZ, lekarzy specjalistów realizujących projekt, jak również w charakterze profilaktyki informacyjnej dla społeczeństwa, w szczególności osób z grupy ryzyka;
  • zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Dla kogo program:

  • osoby z grupy wiekowej 40-65 lat (osoby w wieku aktywności zawodowej), znajdujące się w grupie ryzyka, czyli będące wieloletnimi palaczami, nadużywającymi alkohol, mające podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych, takich jak pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem.
  • osoby w wieku 45-60 lat, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu, jak również nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, ale u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów.

Pierwsze badania specjalistyczne pacjentów przy użyciu nasofiberoskopu rozpoczęły się w styczniu 2018 r. W razie potrzeby wykonane będą również badania na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), USG szyi, czy biopsje cienkoigłowe z badaniem cytologicznym.

Wartość projektu: 1 087 615,20 zł

Rejestracja pod numerem telefonu 68 32 96 621 (szczegóły pod linkiem https://pngis.szpital.zgora.pl/badania/)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój