Miejsce składania dokumentów:


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

osobiście: kancelaria ogólna Urzędu (parter)

Godziny pracy:

poniedziałek: od 8:00 do 16:00

wtorek - piątek: od 7:30 do 15:30

 

Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych

tel. 068 45-65-496


weryfikacja opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów

tel. 068 45-65-221
(dla podmiotów z powiatu m. Gorzów Wlkp., gorzowskiego oraz dla firm mających siedzibę poza województwem, m Zielona Góra)


tel. 068 45-65-574
(dla podmiotów z powiatu międzyrzeckiego, wschowskiego, świebodzińskiego, słubickiego, zielonogórski)

tel. 068 45-65-387
(dla podmiotów z powiatu krośnieńskiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego, nowosolski, żarski)księgowanie wpływów z opłat, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami(formularze w załącznikach na stronie BIP)

tel. 068 45-65-335
(dla podmiotów z powiatu: gorzowskiego, m. Gorzów Wlkp. nowosolskiego, żarskiego)

tel. 068 45-65-336
(dla podmiotów z powiatu: dla podmiotów zarejestrowanych poza województwem lubuskim, krośnieński)

tel. 068 45-65-578

(dla podmiotów z powiatu: międzyrzeckiego, żagańskiego, słubickiego, strzelecko drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i wschowskiego)

tel. 068 45-65-406

(dla podmiotów z powiatu: m. Zielona Góra, zielonogórskiego)


rozpatrywanie wniosków opłat podwyższonych, umorzeń, rat, pomoc de minimis

tel. 068 45-65-476


windykacja opłat

tel. 068 45-65-406


udostępnianie informacji o środowisku

tel.  068 45-65-418