Schowaj sidebar

 

Położenie nieruchomości

Cibórz,  obręb 0004 Międzylesie, gmina Skąpe, działka nr  333/78

Powierzchnia działki

0,4396 ha

Numer Księgi wieczystej

ZG1S/00055519/0

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa zabudowana

Opis nieruchomości

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkami:  Bi – inne tereny zabudowane, Lz –  grunty zadrzewione i zakrzewione i  dr – drogi.  Działka zabudowana jest budynkiem o funkcji niemieszkalnej – byłym magazynem. Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojący z poddaszem użytkowym. Obiekt niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 343,00 m2. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa szpitalna (magazynowo – użytkowa), tereny zielone oraz leśne. Teren działki nieogrodzony, porośnięty drzewami sosny.

Przeznaczenie w SUiKZP

Działka położona jest na terenie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mmq7rQ-7OSiBICW2SUEQ2Xzis-vvUXah&ll=52.14713420046596%2C15.406370799999992&z=19