Schowaj sidebar

 

Położenie nieruchomości

Gorzów Wielkopolski, ul. Niepodległości, obręb 0002 Górczyn, działka  nr 806/3

Powierzchnia działki

0,6823 ha

Numer Księgi wieczystej

GW1G/00072795/8

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa niezabudowana

Opis nieruchomości

Działka oznaczona jest użytkiem RIII b -  grunty orne.  Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca nieruchomości musi wystąpić o decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
i organicznego. Ponadto nabywca nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązany uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Przeznaczenie w MPZP

Działka wchodzi w obszar o symbolu 2U – teren zabudowy usługowej

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oJuiZqAqmE6-PpGK0thOHQ5zZA87G5Ng&ll=52.756713003447196%2C15.25738449999999&z=19