Schowaj sidebar

Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom

Głównym celem jest wykrywanie stanu przedcukrzycowego wśród mieszkańców województwa lubuskiego

Dla kogo program:

Udział w programie mogą wziąć osoby w wieku aktywności zawodowej (powyżej 15 roku życia), którzy nie byli leczeni z powodu cukrzycy i nie mieli wykonywanych badań przesiewowych w kierunku cukrzycy oraz kobiet będących w pierwszym trymestrze ciąży. Badania można wykonać w przychodni przy placu Kolejarza 1 w Zielonej Górze. Pierwszym etapem jest wypełnienie prostej ankiety opracowanej przez specjalistów.

Link do kwestionariusza kwalifikacyjnego dostępny jest pod adresem: http://www.medkol.pl/ankieta

Na wizytę rejestrować się można od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00 pod nr telefonu 792038363.

Program obejmuje:

1.Kwalifikację do programu poprzez wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy

2.Badania laboratoryjne, określenie czynników ryzyka, badanie lekarskie i pielęgniarskie

3. Edukację indywidualną

4. Edukację grupową

5. Powtórzenie badań laboratoryjnych ich ocena oraz badanie lekarskie i pielęgniarskie.

W większości przypadków stan przedcukrzycowy nie daje zauważalnych objawów. Istnieją jednak symptomy, które mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie:

  • ciemniejsza skóra w takich częściach ciała jak: pachy, kark, kolana, łokcie,
  • wzmożone pragnienie,
  • wzmożony apetyt,
  • zwiększona ilość oddawanego moczu,
  • senność,
  • zmęczenie,
  • zaburzenia wzroku.

Pamiętaj!
Odpowiednio wczesne rozpoznanie czynników ryzyka i stanów przedcukrzycowych może zapobiec rozwojowi cukrzycy i jej powikłań lub zwolnić ich postęp. Jedynie badania poziomu cukru we krwi pozwalają na postawienie rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego postępowania
.

Wykrywamy cukrzycę za środki unijne

Medkol realizuje program dzięki środkom unijnym – z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (Oś Priorytetowa 6 – Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 – Profilaktyka rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy).

Koszt projektu to 185 tys. zł. Oprócz Medkolu – program jest realizowany także przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Postęp, który otrzymał 422 tys. zł dofinansowania.