Schowaj sidebar

Dziedzictwo Kulinarne Lubuskie [100x136]

Czym jest Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego?

Idea Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała w Szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Projekt ten szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i władz samorządowych w regionach, których ambicją było zaoferowanie mieszkańcom i turystom regionalnej żywności najwyższej jakości. Aktualnie Sieć zrzesza 46 regionów z 13 krajów Europy, w tym 11 regionów z Polski: Województwo Mazowieckie, Województwo Opolskie, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Dolnośląskie, Województwo Pomorskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Małopolskie,  Województwo Wielkopolskie,  Województwo Świętokrzyskie i od 2020 roku  Województwo Lubuskie.

Głównym celem regionów znajdujących się w Sieci jest promocja rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych surowcach. Regiony realizują działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. W obrębie każdego regionu istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów uczestniczących w sieci – są nimi m.in. gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje podkreślające swoje powiązania z regionem. Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia. ESRDK została utworzona, aby promować potrawy regionalne, wzmacniać tożsamość, być platformą współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń między wytwórcami, przetwórcami, restauratorami i sprzedawcami, wspierać rozwój istniejących i nowopowstających podmiotów działających w oparciu o lokalne i regionalne zasoby żywności. Ma również na celu ułatwienie turystom i pozostałym konsumentom dostępu do żywności produkowanej i przetwarzanej na bazie lokalnych i regionalnych surowców w całej Europie. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oparta jest na ogólnie rozpoznawalnym logo, ustalonych kryteriach członkostwa, wspólnych zadaniach promocyjnych i marketingowych na poziomie regionalnym jak i europejskim.

 

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w województwie lubuskim:

Województwo Lubuskie zostało przyjęte do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w 2020 r. i obecnie jest na etapie budowania Sieci i rekrutowania jej członków.

Cele Lubuskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego:

 • promocja lubuskich wyrobów i przetworów żywnościowych, dań i potraw regionalnych związanych z dziedzictwem kulinarnym regionu;
 • rozwój i aktywizacja lokalnych producentów żywności wysokiej jakości;
 • wzmocnienie tożsamości regionalnej;
 • wskazanie miejsc, w których oferowane są produkty regionalne, wyróżniające się wysoką jakością;
 • stymulowanie ruchu turystycznego poprzez rozwój atrakcyjności kulinarnej regionu;
 • rozwój i wsparcie lubuskich małych i średnich przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej oraz wzmacnianie ich konkurencyjności;
 • zwiększenie zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości;
 • wsparcie rozwoju sieci sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Kto może zostać członkiem Lubuskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego?

 • producenci z sektora  rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa/rybactwa;
 • producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno – spożywczych;
 • właściciele restauracji, innych obiektów gastronomicznych lub hotelarskich;
 • sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości i sklepy farmerskie.

 

Korzyści ze wstąpienia do Sieci czyli dlaczego warto zostać członkiem Sieci:

 • oznakowanie przedsiębiorstwa tabliczką z logo Dziedzictwo Kulinarne Lubuskie, którą podmiot bezpłatnie otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
 • prawo do oznakowania produktów logiem Dziedzictwo Kulinarne Lubuskie,
 • promocję na portalach społecznościowych prowadzonych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
 • umieszczenie informacji o członkostwie w Sieci na stronie internetowej Samorządu Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl) oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (www.culinary-heritage.com),
 • możliwość uczestniczenia w imprezach promocyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego, takich jak: targi, festyny, jarmarki, imprezy plenerowe itp.,
 • udział w szkoleniach i stały dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • dostęp do bazy danych wszystkich członków Sieci,
 • możliwość korzystania z preferencyjnych warunków promocji i sprzedaży wynegocjowanych przez Sieć dla członków Sieci.

 

Jak zapisać się do Sieci?

Podmiot zainteresowany członkostwem w Sieci musi złożyć w tej sprawie wniosek w formie pisemnej na udostępnionym formularzu. Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra.

Za datę wstąpienia do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Lubuskie przyjmuje się datę zatwierdzenia członkostwa przez Kapitułę ds. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego, która ocenia złożony wniosek.

 

Opłaty członkowskie:

Pierwsze członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego przyznawane jest na dwa lata i jest całkowicie bezpłatne. Po dwóch latach członkostwo w Sieci może zostać odnowione na wniosek członka Sieci i wówczas opłata roczna wynosi 100 zł. Przedłużenie członkostwa w Sieci jest dobrowolne.    

 

Do pobrania: