Schowaj sidebar

Lubuska Rada Samorządowa jest oddolną inicjatywą Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Stanowi platformę dialogu samorządowego i gwarantuje samorządom wpływ na rozwój regionu. Pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Zarządu Województwa Lubuskiego m.in. w zakresie realizacji polityki regionalnej i przedsięwzięć wspierających rozwój regionu, inicjatyw współdziałania lubuskich jst, projektów strategii, programów rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych. Rada będzie również rekomendować Zarządowi Województwa Lubuskiego podział pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. W jej obradach samorząd reprezentowany jest przez Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego, prezydentów miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz pięciu przedstawicieli Samorządu Województwa Lubuskiego, reprezentujących wszystkie kluby radnych Województwa Lubuskiego.

 

Kadencja Rady pokrywa się z kadencją samorządów terytorialnych.

 

Skład osobowy LRS:

 • Marek Cebula – Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego - PRZEWODNICZĄCY LRS
 • Sylwia Łaźniewska - Pierwszy Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Ryszard Kowalczuk – Drugi Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Bartłomiej Kucharyk – Sekretarz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Paweł Jagasek – Skarbnik Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Jacek Milewski – Członek Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Paweł Lichtański - Członek Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Krystyna Pławska - Członek Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Henryk Janowicz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
 • Iwona Brzozowska – Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
 • Bogusław Kierus – Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego - WICEPRZEWODNICZĄCY LRS
 • Jacek Wójcicki - Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - WICEPRZEWODNICZĄCY LRS
 • Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra
 • Sebastian Ciemnoczołowski – Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Zbigniew Kołodziej – Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Kazimierz Łatwiński – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
 • Beata Kulczycka – Klub Radnych Samorządowe Lubuskie - WICEPRZEWODNICZĄCA LRS
 • Sławomir Muzyka – Klub Radnych Bezpartyjni Samorządowcy