Webinar: Klastry w Lubuskiem

Pobierz PDF
Program wydarzenia.
Przed nami kolejne webinarium klastrowe. Tym razem tematyka dotyczyć będzie katalizatorów i barier w rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie lubuskim. Omówiona zostanie także polityka klastrowa UE.

Eksperci omówią znaczenie partnerstw w perspektywie finansowej 2021 - 2027, które będą w wielu przypadkach warunkiem otrzymania wsparcia finansowego. Jako przykład dobrych praktyk, zaprezentowana zostanie działalność Lubuskiego Klastra Metalowego. Webinarium rozpocznie się o godz. 9:00, 6 maja 2021 r. Za organizację odpowiada Departament Innowacji i Przedsiębiorczości UMWL. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: innowacje@lubuskie.pl. Link do webinarium zostanie przesłany osobom, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.

Eksperci webinarium:

Dr Marta Mackiewicz – jest adiunktem w Instytucie Gospodarki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pracownik w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a także autorką wielu publikacji oraz raportów między innymi na temat: Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚPWspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Od lat zajmuje się polityką klastrową. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji ekonomia regionalna. Zajmuje się przede wszystkim rozwojem regionalnym, konkurencyjnością gospodarki, a także wybranymi zagadnieniami finansów publicznych. Od 15 lat zajmuje się badaniami ekonomicznymi, a od 8 lat – badaniami ewaluacyjnymi. Była w znaczącym stopniu zaangażowana w realizację ponad 100 projektów badawczych i ewaluacyjnych, zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Od 7 lat kieruje zespołem Research & Consulting w Ecorys Polska. W latach 1999-2006 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, pełniąc między innymi rolę zastępcy kierownika obszaru badawczego Finanse Publiczne. Jest autorką licznych publikacji, ekspertyz i analiz dla samorządów, instytucji rządowych i pozarządowych.

Prof. Anna Lis – jest profesorem Politechniki Gdańskiej, kierownikiem Katedry Zarządzania w Przemyśle. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007 otrzymała stypendium w ramach programu Dekaban i uczestniczyła w stażu naukowym na Uniwersytecie Michigan, pracując na stanowisku Visiting Assistant Research Scientist. W 2008 roku została zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z instytucjonalnymi formami wspierania rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej (m.in. organizacje klastrowe i instytucje otoczenia biznesu). Uczestniczyła w wielu projektach, zarówno badawczych realizowanych w ośrodkach akademickich, jak i zleconych przez władze publiczne. Brała udział w trzech programach europejskich i licznych stażach w zagranicznych uniwersytetach (w tym Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Aalborg University, Karlsruhe Institute of Technology, Norwegian University of Science and Technology). Współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi, organizacjami klastrowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Jest również zaangażowana we współpracę ze środowiskiem społecznym i gospodarczym, pełniąc rolę eksperta w ponad 20 panelach eksperckich.

Zobacz również