Szkolenie zawodników judo

Pobierz PDF

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Nowa Sól złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "Organizacja procesu szkoleniowego zawodników uprawiających judo", realizowane w okresie od dnia 20.05.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

Wniosek złożony przez klub spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne realizowane będzie na obszarze województwa lubuskiego. Głównym celem zadania będzie organizacja procesu szkoleniowego poprzez prowadzenie treningów specjalistycznych, siłowych oraz korygujących w celu przygotowania do sezonu startowego i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników UKS „Olimp”.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 04 maja br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” Nowa Sól i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 6.000,00 zł.

 Oferta została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3962/Oferta_Uczniowskiego_Klubu_Sportowego__E2_80_9EOlimp_E2_80_9D_w_Nowej_Soli/

Zobacz również