Pani Kapitan z Sulechowa pierwszym przeszkolonym Doradcą ds. równości płci

Pobierz PDF
Kapitan Paulina Oleśków-Dąbska z 5 pułku artylerii w Sulechowie jest pierwszą kobietą w polskim wojsku, która ukończyła prestiżowy kurs dla Doradców ds. równości płci (Gender Field Adviser - GFA), który odbył się w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Szwedzkich Sił Zbrojnych. Kurs trwał 10 dni od 14 do 24 sierpnia 2012 r. Wszystkie zajęcia i warsztaty odbywały się w języku angielskim. Każdy kraj ma prawo wytypować ze swoich szeregów jednego uczestnika.

Głównym celem kursu było przeszkolenie i przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Doradcy ds. równości płci na wszystkich poziomach dowodzenia, a także w instytucjach cywilnych. Osoba taka jest dla dowódcy najpełniejszym źródłem wiedzy oraz wsparciem w implementacji rezolucji nr 1325, 1820 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (poruszających kwestie równości kobiet i mężczyzn) w procesie kierowania. Głównym jej zadaniem jest wspieranie przełożonego w zakresie respektowania praw człowieka, ochrony ludności cywilnej, integracji kombatantów (czyli osób walczących) ze społeczeństwem, po konflikcie. Implementacja rezolucji ma na celu uświadamianie znaczącej roli kobiet w odbudowie kraju,  tworzenia warunków oraz wspierania ich zaangażowania w proces zapobiegania konfliktom a także promowania pokoju.

Wykłady obejmowały podstawowe zagadnienia związane z pojęciem, rolą, strukturą i zakresem obowiązków doradcy ds. równości płci, współpracą z pozostałymi komórkami sztabu w procesie planowania oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi w rejonie pełnienia misji, a także wyjaśniały m.in. zagadnienia świadomości kulturowej, praw człowieka, przemocy wobec kobiet i mężczyzn.

Oprócz wykładów uczestnicy pod opieką instruktorów wykonywali praktyczne zadania w ramach tzw. Case Study, które polegały na wypracowaniu w syndykatach odpowiednich rozwiązań dla konkretnych problemów i sytuacji przy użyciu adekwatnych narzędzi. Ważnym elementem szkolenia było wprowadzenie sytuacji wyjściowej tzw. Atlantica Handbook, na bazie której kursanci opracowywali ćwiczenia zadane przez kadrę dydaktyczną bazując na procedurach NATO.

Kapitan Paulina Oleśków-Dąbska przebywa obecnie na misji w Kosowie. W kontyngencie PKW KFOR pełni funkcję oficera wychowawczego i oficera prasowego natomiast funkcja doradcy ds. równości płci jest dodatkowa.  

 

Polskim Kontyngencie Wojskowym KFOR w Kosowie

28 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste przekazanie zmiany w Polskim Kontyngencie Wojskowym KFOR w Kosowie. Tym samym rozpoczął się kolejny – najważniejszy etap realizacji zadań przez artylerzystów z 5 pułku artylerii w Sulechowie, żołnierzy z Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz z 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy tworzących trzon nowej - XXVII zmiany PKW KFOR w Kosowie.

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR w Republice Kosowa realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa. Żołnierze wykonują m.in. zadania: patrolowania i organizowania posterunków kontrolnych, monitorowania sytuacji w strefie przygranicznej, zapewnienia swobody przemieszczania, przeprowadzanie wspólnych synchronizowanych patroli granicznych z żołnierzami armii serbskiej, stałe monitorowanie stanu dróg i natężenie ruchu w pasie przygranicznym oraz działania w ramach sił szybkiego reagowania.

Wykorzystano materiał ze strony http://www.5pa.wp.mil.pl/

Zobacz również