Gospodarcza szansa dla lubuskich gmin

Pobierz PDF
Nowy rozdział w historii Strzelec Krajeńskich i Krosna Odrzańskiego. Część obszarów należących do tych gmin zostanie włączona w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził Zarząd Województwa Lubuskiego. Dzięki temu zostaną stworzone  dogodne warunki do pozyskania inwestorów i ożywienia tych terenów, a co za tym idzie – do utworzenia nowych miejsc pracy.

Wniosek Gminy Krosno Odrz. oraz wniosek przedsiębiorstwa HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. złożono do urzędu za pośrednictwem Marka Cebuli - Burmistrza Krosna Odrz. Chodzi o działki o nr 435/4, 435/9, 435/11 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002.2. Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Wydział Przedsiębiorczości przygotował Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na terenach stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. oraz na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym spółki HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o., położonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, podstrefy KSSSE.

Uchwały Zarząd Województwa Lubuskiego podjął pozytywnie na posiedzeniu 27 grudnia 2012 r. Podpisane dokumenty przekazane zostały pismem do Gminy Krosno Odrz. w celu podjęcia przez Gminę dalszych starań o utworzenie na terenie Gminy podstrefy KSSSE.

Z kolei wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich Wiesława Sawickiego dotyczył wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działek o numerach: 615/6, 615/7, 615/8, 638/5, 615/14, 638/1, 615/1 o łącznej powierzchni 12,3325 ha stanowiących własność Skarbu Państwa w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych i działek 638/2, 615/2 o łącznej powierzchni 3,3896 ha stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie. Uchwałę Zarząd Województwa Lubuskiego podjął pozytywnie na posiedzeniu 2 stycznia 2013 r.

Zobacz również