Postęp w rozmowach ze związkowcami gorzowskiego szpitala

Pobierz PDF
Jest postęp w rozmowach między dyrektorem szpitala Markiem Twardowskim i przedstawicielami związków zawodowych. Związkowcy zaakceptowali większość z zaproponowanych zmian w układzie zbiorowym. Jedynie Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia nie zgadzają się na niektóre zapisy dające szpitalowi ok. 750 tys. zł oszczędności.

Wszystkie strony zaangażowane w przekształcenie szpitala wojewódzkiego w Gorzowie w spółkę na mocy ustawy o działalności leczniczej rozumieją, że podstawą wszelkich zmian jest rozmowa. Dlatego w poniedziałek dyrektor lecznicy po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami sześciu związków zawodowych. Tematem był układ zbiorowy. Związkowcy zaakceptowali większość z zaproponowanych przez dyrekcję lecznicy zmian. Jedynie Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia nie zgadzają się na niektóre zapisy. Układ jest obecnie konsultowany z prawnikami, trwają też wyliczenia ewentualnych oszczędności.

Rozmów wymaga też pakt socjalny przedstawiony dyrekcji lecznicy przez związki zawodowe. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który jest właścicielem szpitala, od początku stara się być otwarty na potrzeby strony związkowej. W całości wypełnił porozumienie zawarte ze związkami 12 września 2011 r. Ustalono wówczas, że:

-  zarząd województwa nigdy nie miał wątpliwości co do podejmowanych działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej lecznicy – zarząd województwa konsekwentnie zmierza do poprawy sytuacji finansowej leczniczy, której dług przekracza 260 mln zł. W tym celu korzysta z możliwości, jakie daje ustawa o działalności leczniczej, która zakłada przekształcenie i oddłużenie szpitala.

- zarząd województwa poinformuje związki zawodowe o wynikach przeprowadzonej kontroli - wyniki z kontroli w szpitalu są jawne i zostały upublicznione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.lubuskie.pl

- zarząd województwa będzie się spotykał ze związkowcami  (we wspólnie ustalonych terminach) w celu ustalenia kierunków działań naprawczych  - ostatnim spotkaniem była zainicjowana przez marszałek Elżbietę Polak debata zorganizowana 17 grudnia 2012 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. Zaprezentowano na niej harmonogram przekształcenia szpitala w spółkę, a dyrektor Marek Twardowski złożył sprawozdanie z zaawansowania realizacji planu naprawczego.

Przedstawiciele zarządu – wicemarszałek Maciej Szykuła i członek zarządu Romuald Kreń – oraz dyrektor Twardowski wzięli też udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, która z inicjatywy strony związkowej odbyła się 18 grudnia w urzędzie wojewódzkim i dotyczyła m.in. przekształcenia szpitala.

- zarząd województwa poinformuje opinię publiczną i związki zawodowe o sytuacji finansowej szpitala, w tym strukturze zobowiązań – informacje na temat sytuacji finansowej wszystkich jednostek służby zdrowia podległych marszałkowi są jawne i udostępniane na każdej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Tekst: Tatiana Mikułko-Kozłowska, Doradca Marszałka Województwa Lubuskiego ds. promocji zdrowia

Zobacz również