Harmonogram konkursów LRPO na rok 2014

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął harmonogram ogłaszania konkursów w  ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rok 2014. Planowane konkursy współfinansowane będą ze środków krajowej rezerwy wykonania, które nie zostały zakontraktowane w roku 2012.

W I kwartale 2014 roku ogłoszone zostaną 3 konkursy:

- w ramach Działania 1.3. Rozwój społeczeństwa Informacyjnego (alokacja: 7,7 mln zł) szansę na unijne środki mają projekty zakładające realizację usług i aplikacji dla obywateli (e-zdrowie e-edukacja, e-administracja, e-integracja itp.) oraz związane z technologiami informacyjnymi (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.);

- w ramach Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego (alokacja: 2 mln zł) szansę na unijne środki mają projekty związane z zapobieganiem zagrożeniom – w tym opracowanie i wdrażanie planów i działań w celu zapobiegania ryzyka naturalnego i technologicznego;

- w ramach Poddziałania 4.2.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej (alokacja: 28,5 mln zł).

Ponadto w Harmonogramie został ujęty ogłoszony w IV kwartale 2013 r., trwający konkurs w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

Zobacz również