Inauguracja roku akademickiego na PWSZ w Sulechowie (wideo)

Pobierz PDF
- Drodzy studenci, życzę Wam odważnych, wspaniałych i twórczych planów. Odważnie i bez kompleksów weźcie sprawy w swoje ręce. Wy możecie sprawić, że nasz region będzie innowacyjny i konkurencyjny, i będziecie mogli śmiało powiedzieć - Tu jest moje miejsce na ziemi - takimi słowami zwróciła się do studentów marszałek Elżbieta Polak podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

W swoim inauguracyjnym przemówieniu JM Rektor dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw dziękował gościom, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość, a także wykładowcom i studentom. Rektor przedstawił osiągnięcia, stan finansowy i kadrowy uczelni. Mówiąc o inwestycjach i otwarciu Instytutu w Kalsku rektor podziękował marszałek Elżbiecie Polak za ogromne wsparcie w działaniach tak potrzebnych dla rozwoju uczelni i regionu.

- Dokładnie 18 czerwca 1989 roku Polacy w końcu poczuli, że są u siebie w domu i zaczęli ten dom urządzać po swojemu. Nie wiedzieliśmy, jak będzie i czy się uda. Ale dziś nie mam żadnych wątpliwości, że udało nam się. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa stworzyła w Sulechowie wspaniałą bazę dydaktyczną. W ciągu ostatnich kilku lat powstało Centrum Energetyki Odnawialnej, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Budujemy razem piękną winnice w Zaborze, a w przyszłym roku na tej winnicy powstanie winiarnia – powiedziała marszałek Elżbieta Polak.

Marszałek pogratulowała rektorowi Wiesławowi Miczulskiemu oraz pierwszemu rektorowi uczelni wspaniałych sukcesów, konsekwentnej realizacji strategii rozwoju uczelni, a także stworzenia wizji na przyszłość. - W oparciu o powstałe ośrodki uczelnia ma gotowe projekty, jest przygotowana do nowej perspektywy. W latach 2014-2020 do lubuskiego trafi 12 mld zł. Rozwój ośrodków innowacyjnych, badawczych, gdzie będzie miał miejsce transfer wiedzy do biznesu, gdzie będziemy rozwijać inteligentne specjalizacje został wpisany już do Regionalnego Programu Operacyjnego, a Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało te projekty i wpisało do Kontraktu Terytorialnego, który mam nadzieję pod koniec października będzie podpisany– podkreśliła marszałek Elżbieta Polak.          

- Drodzy studenci, dzisiaj jest dla Was najważniejszy dzień. Żyjemy w wolnej Polsce, fantastycznym regionie lubuskim. Razem budujemy jego potencjał i tworzymy jego tożsamość. Nigdy nie mieliśmy w regionie tak dobrych wskaźników ekonomicznych. To wynik interwencji europejskiej. Dobrze wykorzystaliśmy ten czas i dostaliśmy za to nagrodę 240 mln euro. Poprawiliśmy dostępność transportową i komunikacyjną, budujemy drogę ekspresową S3, budujemy światłowody i jesteśmy liderami w Polsce. Ważne są nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale też te dotyczące jakości życia, a 77 proc. mieszkańców regionu, deklaruje, że są zadowoleni z życia w Lubuskiem – dodała na koniec marszałek Elżbieta Polak.  

PWSZ proponuje naukę na pięciu kierunkach: administracji, turystyce i rekreacji, energetyce, ogrodnictwie oraz na technologii żywności i żywieniu człowieka.

W nowym roku akademickim naukę w PWSZ w Sulechowie rozpoczyna około 700 studentów (w tym 150 studentów I roku). Sulechowska uczelnia kształci studentów na 5 kierunkach: administracja, energetyka, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka oraz turystyka i rekreacja (TiR). Łącznie na wszystkich kierunkach oferuje studentom 16 specjalności, które są corocznie uaktualniane pod potrzeby rozwoju regionu. Zgodnie z tym założeniem, na rok akademicki 2014/2015, na kierunku administracja, Instytut Prawa i Administracji (IPiA) uruchomione zostaną dwie nowe specjalności: menedżer administracji i menedżer projektów europejskich. Trwają prace nad uruchomieniem kolejnych kierunków kształcenia. Najbardziej zaawansowane prace są nad dwoma kierunkami: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz gospodarka i rozwój zrównoważony.

Wydziały PWSZ

• Administracja:

- Administracja samorządowa

- Administracja służb społecznych

- Administracja wymiaru sprawiedliwości

- Rachunkowość i gospodarka budżetowa

- Gospodarka publiczna

- Menedżer projektów europejskich

- Menedżer administracji

- Usługi informacyjne w urzędzie (e-Urząd)

• Turystyka i Rekreacja:

- Hotelarstwo

- Gospodarka turystyczna

- Turystyka i organizacja wypoczynku

• Ogrodnictwo:

- Kształtowanie terenów zieleni

- Winiarstwo

• Technologia żywności i żywienie człowieka:

- Technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym

- Żywienie człowieka

• Energetyka:

- Wytwarzanie i dystrybucja energii

- Energetyka odnawialna

 

Galeria: Inauguracja roku akademickiego na PWSZ w Sulechowie

Zobacz również