Sulechowskie liceum ma 60 lat! (wideo)

Pobierz PDF
Sulechowskie Liceum Ogólnokształcące obchodzi 60. rocznicę powstania. Od 1954 roku jego mury opuściło 5,4 tys. absolwentów. Podczas uroczystości jubileuszowych marszałek Elżbieta Polak podkreślała, że szkoła ma od wielu lat silną pozycję w Lubuskiem. - To liceum ma wyjątkową markę, renomę i cieszy się wciąż dużą popularnością, o czym świadczą kolejne nabory – przekonywała. Z okazji jubileuszu szkoły posadzono kolejny w regionie Dąb Wolności.

- Rozwój liceum to nie tylko nowa infrastruktura, dzięki której szkoła z powodzeniem realizuje proces dydaktyczny. Liceum otworzyło się też na świat. Nawiązało współpracę  z bardzo dobrą szkołą średnią w Wielkiej Brytanii, a uczniowie w tym liceum nie tylko się uczą, ale także grają w siatkówkę – mówiła podczas uroczystości jubileuszowych 4 października br. marszałek Elżbieta Polak.

W swoim wystąpieniu zapewniała, że rozwój edukacji jest niezwykle ważny dla samorządu województwa. -Bardzo mocno inwestujemy w oświatę. Dbamy nie tylko o ustawiczne kształcenie, ale też o modernizację tej oświaty, poprawę infrastruktury. Realizujemy także programy rozwojowe, wspieramy uczniów, którzy mają problemy, ale też doceniamy tych najlepszych, przyznając stypendia – mówiła.

Marszałek podkreślała, niezwykłą rolę nauczyciela w każdej szkole i dla każdego młodego człowieka.  - Zawsze pamiętamy  z naszej szkoły średniej mistrza – nauczyciela. Największym bogactwem, które mamy w sobie jest nasza wiedza, którą można się dzielić. To gorące powitanie, które zgotowali absolwenci szkoły byłym i obecnym  nauczycielom świadczy o tym, że pamiętają. Gratuluję więcej nauczycielom, dyrekcji i pracownikom sukcesów i osiągnięć – mówiła.

Obchody 60-lecia istnienia liceum w Sulechowie zbiegły się z rokiem jubileuszu 25 lat wolnej Polski. Z tej okazji marszałek oraz obecni na uroczystości absolwenci i zaproszeni goście posadzili kolejny w regionie lubuskim Dąb Wolności. - W tym roku obchodzimy 25 lat wolnej Polski. Mamy to szczęście, że żyjemy w pokoju w wolnym kraju. Możemy realizować swoje pasje i ambicje. Polska otworzyła się na świat, ale też świat otworzył się na Polskę. Potrafimy korzystać z funduszy europejskich i dziedzictwa Europy i osiągamy sukcesy – przekonywała. -  Podczas kolejnych zjazdów absolwentów będziemy patrzeć jak ten dąb rośnie i jak rosną nasze marzenia i jak zmieniają naszą ojczyznę, nasze miejsce na ziemi tu, w regionie lubuskim – zakończyła E. Polak.

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie zostało powołane zarządzeniem Ministra Oświaty dnia 24 sierpnia 1954 roku. Pierwszy rok pracy zaczynało 6 nauczycieli i 47 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły była Pani Franciszka Śniowska. W roku 1964 dobudowano skrzydło szkoły i aulę. Trzy lata później wykonano kapitalny remont pierwotnej części powstałej jeszcze przed II wojną światową. Wybudowano ją w latach 1927-1929. Mieściła się w niej szkoła żeńska (Mädchenschule). Dnia 15 września 1967 roku szkoła otrzymała imię Feliksa Dzierżyńskiego i taki stan trwał do 1989 roku. 18 kwietnia 1979 roku Liceum Ogólnokształcące przekształcono w Zespół Szkół Ogólnokształcących. Od początku 1991 roku Kurator Oświaty i Wychowania wyłączył z Zespołu Szkołę Podstawową i powołał Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie jako odrębną jednostkę organizacyjną. Taki stan prawny obowiązuje do dzisiaj.

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie prowadzi zajęcia w cyklu trzyletnim w oddziałach klasowych i międzyoddziałowych na podbudowie szkoły gimnazjalnej. Celem szkoły jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację procesu kształcenia oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego. Szkoła jest jedynym liceum w regionie, które kształci dziewczęta, trenujące siatkówkę w ramach projektu Szkolnych Ośrodków Siatkarskich.

W roku 2004 liceum nawiązało partnerską współpracę z The Sixth Form College w Farnborough, (Wielka Brytania). Jest to jedna z najlepszych szkół średnich w Wielkiej Brytanii przygotowująca młodzież do podjęcia kariery zawodowej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych. Pracodawcy oraz uniwersytety bardzo chętnie przyjmują absolwentów tej szkoły, ponieważ posiada ona wyśmienitą opinię władz oświatowych. Szkoła prowadzi też edukacyjny projekt - Zakładamy i prowadzimy firmę. Projekt ten w praktyczny i atrakcyjny sposób uczy prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy zakładają "wirtualne firmy", a następnie przygotowują biznesplan dla swoich firm. W trakcie realizacji projektu uczestnicy m.in.: wybierają profil działalności (handel, usługi, produkcja), dzielą się obowiązkami, przeprowadzają badania rynku, tworzą nowe stanowisko pracy, obliczają koszty prowadzania działalności oraz przeprowadzają analizę SWOT.

Galeria: 60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

Zobacz również