Kontrakt Terytorialny podpisany!

Pobierz PDF
Po przyjęciu przez Radę Ministrów Kontraktu Terytorialnego dla woj. lubuskiego, w Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło podpisanie tego kluczowego dla rozwoju województwa dokumentu, z udziałem marszałek Elżbiety Polak i sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza. Łączna wartość projektów inwestycyjnych, zawartych w Kontrakcie opiewa na prawie 12 mld zł. - To jest nowe otwarcie i prawdziwy przełom dla regionu. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takich możliwości rozwoju jak teraz - podkreśliła marszałek.

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Kontrakt Terytorialny dla woj. lubuskiego został przyjęty przez rząd, razem kontraktami dla sześciu innych województw. Negocjacje nad kontraktem były długie i niełatwe. Na tym etapie negocjacji nie udało się wpisać do kontraktu budowy bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w północnej części regionu. Nie zamyka to jednak całkowicie możliwości realizacji tej inwestycji, samorząd województwa odwołał się od tej decyzji i stara się o rekomendację Ministra Zdrowia. Strona rządowa doprecyzowała też zakres inwestycji na linii kolejowej 203 Krzyż – Gorzów – Kostrzyn nad Odrą.

- W ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego udało nam się wynegocjować więcej niż zakładaliśmy: dokończenie przebudowy drogi ekspresowej S3 do Lubawki, wszystkie inwestycje kolejowe w tym "Nadodrzanka" i "Berlinka" czy na północy droga kolejowa nr 203, inwestycje wodne na rzece Odrze, przywrócenie żeglowności Odry do IV klasy, sieci energetyczne i wiele innych. W dokumencie jest też budowa radioterapii w Gorzowie, centrum usług onkologicznych, na którym bardzo nam zależy, budowa trzech mostów w regionie, inwestycje w sport i rekreację i wiele innych – mówi marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak. - Kontrakt Terytorialny daje tym przedsięwzięciom gwarancje finansowania z funduszy europejskich.

To kosztowne inwestycje, opiewające na dziesiątki i setki milionów zł. Przykładowo - rozbudowa i modernizacja linii kolejowej Głogów - Zielona Góra - Kostrzyn, czyli tzw. "Nadodrzanki", ma kosztować wg karty projektu 610 mln zł. Orientacyjny koszt dokończenia rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie szacowany jest na 55 mln zł, koszt ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. jest szacowany na 80 mln zł, a rozbudowa zakładu radioterapii w Zielonej Górze - na 70 mln zł.

Łącznie w ramach lubuskiego Kontraktu Terytorialnego zawarta jest lista ponad 30 najważniejszych dla regionu zadań, zarówno na podstawowej jak i warunkowej liście przedsięwzięć. Duży nacisk położono w nim na rozwój centrów badawczych w ramach Regionalnych Agend Badawczych. Wśród inwestycji drogowych, poza dokończeniem S3, jest przebudowa kilku dróg krajowych (m.in. nr 12 i 18), budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą z mostem przez Odrę oraz budowa mostów na Odrze w Milsku i Krośnie Odrzańskim. Wśród projektów drogowych jest także przebudowa infrastruktury na potrzeby planowanego przez PGE kompleksu energetycznego Gubin – Brody. Kontrakt zakłada także środki na modernizację kilku linii kolejowych poza wspomnianą wyżej „Odrzanką”, tj. linii Miłkowice – Żagań, Żagań- Żary – Forst oraz Krzyż Gorzów.

Źródłem finansowania inwestycji w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej mają być krajowe programy operacyjne, głównie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ważnym elementem przedsięwzięć w ramach Kontraktu Terytorialnego jest Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, obejmujący kwotę 906 mln euro dla Lubuskiego do roku 2020. Jego zapisy były konsultowane z różnymi środowiskami od wiosny ub. roku, co – zdaniem marszałek Polak – pozwoliło na przygotowanie dokumentu gwarantującego rozwój regionu w oparciu o szeroki konsensus.

- Pokazaliśmy, że jesteśmy liderami, że jesteśmy skuteczni dzięki pracy zespołowej - podkreśliła marszałek. - Za to dziękuję wszystkim naszym pracownikom, członkom zarządu, dyrektorom jednostek i osobom na najniższych stanowiskach. Razem stanowimy dobry, zgrany zespół. Można wiele osiagnąć, jeśli możemy na siebie liczyć.

- Aktywność samorządu w wypracowaniu porozumienia ze stroną rządową sprawdziła się. Kontrakt Terytorialny daje większe środki samorządom w tej perspektywie finansowej - podkreślił wiceminister Rynasiewicz. Aż 40 proc. funduszy trafi w tej perspektywie do polskich regionów, podczas gdy dla porównania w perspektywie 2007-2013, było to 25 proc.
- Przygotowania i negocjacje nad Kontraktem trwały bardzo długo i chciałbym pogratulować państwu i pani marszałek tego uporu, który z naszego punktu widzenia nie zawsze był łatwy - mówił wiceminister. - Gratuluję takiego podejścia, które uwzględnia potrzeby waszego regionu. Pani marszałek potrafiła zmusić stronę rządową do właściwego spojrzenia na potrzeby regionu.

Kontrakt Terytorialny podpisali sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz oraz marszałek Elżbieta Polak i wicemarszałek Maciej Szykuła.

Galeria: Podpisanie Kontraktu Terytorialnego

Zobacz również