SZOOP - konsultacje społeczne przedłużone

Pobierz PDF
Zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP). Pierwotny termin zgłaszania uwag minął 8 kwietnia. Jednak zgodnie z decyzją zarządu okres ten zostaje wydłużony do 15 kwietnia br. Jednocześnie przedłużone zostają konsultacje społeczne Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFS.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uwag do ww. dokumentów na załączonych poniżej formularzach. Uwagi prosimy wnosić tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na wskazane poniżej adresy e-mail:

konsultacje.szoop@lrpo.lubuskie.pl lub odpowiednio konsultacje.kryteria@lrpo.lubuskie.pl. Uwagi, które będą wniesione po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

  1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Lubuskie 2020
  2. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań
    i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS
  3. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG SZOOP
  4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Kryteria wyboru

Zobacz również