PROW: wybór strategii rozwoju lokalnego

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje w sprawie ustalenia miejsca i terminu oraz przyjęcia regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

            Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) i art. 2 ust. 2 w związku z art. 6, 8 i 9 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378), uchwala się, co następuje:

  1. Wnioski o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność składać należy w dniach od 16 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku, bezpośrednio w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Sulechowskiej 28 a w Zielonej Górze.
  2. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.
  3. Lokalne Strategie Rozwoju współfinansowane będą ze środków EFRROW oraz EFMR.
  4. Informacje dotyczące naboru, a także Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubuskiego : www.prow.lubuskie.pl.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Departament PROW Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zobacz również