Marszałkowie obradowali na zamku w Kliczkowie

Pobierz PDF
W dniach 4-5 listopada br. na zamku w Kliczkowie odbył się Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej. Były to już drugie obrady na Dolnym Śląsku. Marszałkowie rozmawiali o szansach i wyzwaniach związanych z transportem kolejowym, polityce rozwoju regionalnego, turystyce oraz rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w kontekście nowej unijnej perspektywy. O potencjale turystycznym województwa lubuskiego mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jednym z tematów, drugiego dnia obrad było budowanie regionalnej tożsamości, marki regionu oraz skuteczna promocja gospodarcza, turystyczna i kulturalna. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała region lubuski, szczególnie jego atrakcje turystyczne. Opowiedziała o jedynym w Polsce Szlaku Wina i Miodu oraz o największej w Polsce winnicy samorządowej w Zaborze z Lubuskim Centrum Winiarstwa. - Każda kampania promocyjna musi opierać się o prawdziwe emocje i jej podstawą muszą być ludzie z pasją. I tak właśnie jest w Lubuskiem, gdzie konsekwentnie odradzamy tradycje winiarskie i chcemy by to właśnie one wyróżniały nas na tle pozostałych regionów – wyjaśniła.   

Blok dotyczący wsi odbył się wczoraj (4 listopada), przedstawiciele resortu rolnictwa omówili wiejskie programy pomocowe perspektywy 2014-20120 – nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Mowa była także o nowych możliwościach zarobkowania gospodarstw agroturystycznych i niewielkich gospodarstw rodzinnych. Chodzi o stosowaną także w zamożnych krajach zachodniej Europy bezpośrednią sprzedaż produktów – w samych gospodarstwach i na wiejskich targowiskach. Od tego roku będzie to w Polsce nie tylko opłacalne, ale i znacznie łatwiejsze.
W obradach i dyskusjach uczestniczyli m.in. marszałkowie, samorządowcy, przedstawiciele ministerstw i eksperci.


AGENDA SPOTKANIA:

Miejsce obrad: Zamek Kliczków k. Bolesławca

godz. 13.00 - 14.00 - rejestracja na obrady merytoryczne

godz. 14.30 - 14.40 - Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego - otwarcie obrad

Blok tematyczny: Rolnictwo - Rozwój obszarów wiejskich

godz. 14.40 - 15.00 - dr Dariusz Nieć, Dyrektor Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bartosz Szymański, Zastępca Dyrektora Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2014-2020 w ujęciu Programów Operacyjnych: PROW i PO Rybactwo i Morze

godz. 15.00 - 15.05 - dyskusja

godz. 15.05 - 15.20 - dr Aneta Klusek - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Sprzedaż bezpośrednia produktów z gospodarstw rolnych

godz. 15.20 - 15.25 - dyskusja

godz. 15.25 - 15.45 - Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Czyszczoń, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD - Regionalny Program Odnowy Wsi na przykładzie województwa dolnośląskiego

godz. 15.45 - 15.50 - dyskusja

godz. 15.50 - 16.10 - nadkomisarz Wojciech Chechelski - ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wojewódzki koordynator projektu „Zagrożenia w sieci - profilaktyka reagowania - Zagrożenia w sieci

godz. 16.10 - 16.15 - dyskusja

godz. 16.15 - 16.40 - przerwa kawowa

Blok tematyczny: Integracja, Badania, Perspektywy - Wyzwania polityki rozwoju regionalnego

godz. 16.40 - 17.00 - prof. dr hab. Aleksander Noworól, Uniwersytet Jagielloński - Integracja planowania strategicznego i przestrzennego drogą do efektywnej polityki rozwoju regionalnego

godz. 17.00 - 17.05 - dyskusja

godz. 17.05 - 17.25 - dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu - Wyzwania monitoringu rozwoju regionalnego

godz. 17.25 - 17.30 - dyskusja

godz. 17.30 - 17.45 - Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - Zarządzanie strategiczne w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych

godz. 17.45 - 17.50 - dyskusja

godz. 17.50 - 18.05 - Edyta Sadowska, Prezes Zarządu Ringier Axel Springer Polska, Roman Młotkowski, Dyrektor Programowy Kongresu Regionów - Kongres Regionów jako instrument dialogu między administracją centralną a samorządem terytorialnym

 

Blok tematyczny: Transport kolejowy - szanse i wyzwania

godz. 18.05 - 18.25 - Marta Postuła, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Damian Dymiński, Naczelnik Wydziału w Departamencie Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Taduesz Sobotnik, zastępca dyrektora - Biuro Planowania Strategicznego PKP PLK S.A. - Krajowy Program Kolejowy 2023

godz. 18.25 - 18.30 - dyskusja

godz. 18.30 - 18.50 - Agnieszka Zakęś, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Koleje samorządowe w ujęciu planu transportowego dla województwa dolnośląskiego

godz. 18.50 - 19.10 - Piotr Rachwalski, prezes Kolei Dolnośląskich - Koleje Samorządowe na przykładzie Dolnego Śląska - perspektywy rozwoju

godz. 19.10 - 19.15 - dyskusja

godz. 19.15 - 19.20 - przyjęcie stanowisk i zakończenie obrad

 

5 listopada (czwartek)

godz. 11.00 - 11.10 - Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego - rozpoczęcie obrad - Informacja dotycząca systemu wyrównawczo-korekcyjnego „janosikowe”

 

Blok tematyczny: Turystyka

godz. 11.10 - 11.30 - Sławomir Mazurek - prezes zarządu spółki „Stawy Milickie” - Problematyka finansowania rezerwatów przyrody będących własnością samorządów województw na przykładzie Rezerwatu Stawy Milickie

godz. 11.30 - 11.35 - dyskusja

godz. 11.35 - 11.55 - Piotr Franaszek - ekspert w dziedzinie marketingu terytorialnego, Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Marketingu Terytorialnego - Place ID, Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Tożsamość na sprzedaż, czyli budowanie marki regionu i skuteczna promocja gospodarcza, turystyczna i kulturalna

godz. 11.55 - 12.00 - dyskusja

godz. 12.00 - 12.15 - przerwa kawowa

godz. 12.15 - 12.45 - Elżbieta Wyrwicz, zastępca dyrektora departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Biała Księga ustawy o usługach turystycznych - propozycje rozwiązań problemów funkcjonowania rynku usług turystycznych

12.45 - 12.50 - dyskusja

godz. 12.45 - 13.05 - Janusz Turakiewicz - ekonomista, red. „Przeglądu Urbanistycznego”, założyciel Instytutu Gospodarki Turystycznej - Biała Księga ustawy o usługach turystycznych - opinie województw i Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki

godz. 13.05 - 13.10 - dyskusja

godz. 13.10 - 13.30 - dr Wojciech Biliński, Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD, Aleksandra Sieradzka, Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu - Regionalne standardy znakowania turystycznych szlaków rowerowych, jako przykład unifikacji oznakowań szlaków turystycznych RP

godz. 13.30 - 13.35 - dyskusja

godz. 13.35 - zakończenie obrad

Galeria: Marszałkowie obradowali na zamku w Kliczkowie

Zobacz również