Szczyt Partnerstwa Odry we Wrocławiu

Pobierz PDF
Połączenia komunikacyjne i infrastrukturalne, zarządzanie zdrowiem oraz edukacja na pograniczu polsko-niemieckim to główne tematy Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry, który odbywał się w dniach 12-13 stycznia br. we Wrocławiu. - Partnerstwo Odry to znakomite przedsięwzięcie. Bo liczy się otwartość, współpraca i zgoda na wspólne działania w zakresie realizacji ważnych projektów dla mieszkańców po obu stronach granicy - mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Partnerstwo-Odra to nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych. Służy ono pogłębieniu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym celem tej platformy współpracy, opartej na projektach w dziedzinie: gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych jest wzmacnianie sprawności gospodarczej regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

Partnerami kooperacyjnymi Partnerstwa-Odra po stronie polskiej są województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie, a po stronie niemieckiej kraje związkowe: Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Saksonia. Oprócz tego do pracy w sieci włączone są wielkie miasta uczestniczących województw, tzn. trzy metropolie Polski Zachodniej: Poznań, Szczecin i Wrocław oraz oba miasta wojewódzkie Lubuskiego: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Poza tym Partnerstwo-Odra również ściśle współpracuje z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

W spotkaniu udział wzięli marszałkowie czterech województw Polski Zachodniej: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Region lubuski reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak. Gośćmi spotkanie ze strony niemieckiej byli włodarze Brandenburgii, Saksonii i Meklemburgii Pomorza Przedniego.

Podczas spotkania we Wrocławiu włodarze regionów członkowskich rozmawiali na temat stworzenia „Wspólnej Koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, kluczowej z punktu widzenia rozwoju obszaru Partnerstwa Odry. Odbyły się także dwa panele tematyczne. Pierwszy dotyczył infrastruktury i komunikacji na pograniczu polsko-niemieckim.
Drugi panel poświęcony był sprawom społecznym, edukacji i zdrowiu. Jego panelistką była marszałek Elżbieta Anna Polak. Pytana o wykorzystanie turystyczne Odry, odpowiedziała, że priorytetem jest przywrócenie jej żeglowności. Kiedy to się stanie, możliwa będzie realizacja innych projektów. - Jeżeli chodzi o Odrę to projektem numer jeden jest przywrócenie żeglowności. My mieliśmy bardzo poważny problem w ubiegłym roku. Zrealizowaliśmy wspaniały projekt transgraniczny w ramach EWT, który został uznany przez ministerstwo rozwoju za jeden z najlepszych w Polsce. Kupiliśmy dwa statki. Zbudowaliśmy 3 porty i 10 przystani. Nie było wody w Odrze i mieliśmy olbrzymie straty. A więc przede wszystkim modernizacja Odry. I dopiero wtedy możemy mówić o wykorzystaniu Odry  do celów turystycznych. Jeżeli wykonamy modernizację Odry, to będziemy mogli mówić skutecznie o całym korytarzu środkowoeuropejskim - mówiła marszałek. Elżbieta Anna Polak podkreślała także istotę współpracy na pograniczu. - Partnerstwo Odry to znakomite przedsięwzięcie. Bo liczy się otwartość, współpraca i taka zgoda na współpracę w zakresie realizacji ważnych projektów. Bardzo ważna jest współpraca Lubuskie – Brandenburgia. To niesłychana ilość projektów, partnerstw i powiązań - zaznaczyła. Obszarów współpracy jest bardzo dużo: poprawa dostępności komunikacyjnej, szkolnictwo wyższe, edukacja, czy ochrona zdrowia, która zdaniem marszałek jest obszarem niewykorzystanym. - Musimy przełamywać stereotypy, bo wciąż jest w Niemczech takie wyobrażenie, że leczenie w Polsce jest ryzykowne, a tak nie jest. Zmieniliśmy bardzo infrastrukturę, pokonujemy bariery - wyjaśniła.
Elżbieta Anna Polak podkreślała także, że bardzo ważna jest wymiana doświadczeń, bo ona niejednokrotnie jest motorem do zmian. - Tak się składa, że na szlaku odrzańskim jest Szlak Wina i Miodu. Premier Woidke zainspirował mnie do stworzenia winnicy samorządowej, bo taka też jest w Dreźnie. I mamy w Zaborze Lubuskie Centrum Winiarstwa i winnicę samorządową o powierzchni 35 ha. Ta wymiana doświadczeń jest niesłychanie ważna, nie tylko w obszarze Odry, bo to promieniuje na wszystkie obszary. Trzeba likwidować bariery: prawne, językowe i komunikacyjne - mówiła.

O szczególnym znaczeniu Partnerstwa Odry mówił także marszałek wielkopolski Marek Woźniak. - Odczuwam ogromną satysfakcję z powodu 10 lat współpracy, otwartego i dobrego dialogu. Wszystkie te spotkania w gronie marszałków i wojewodów przyniosły bezcenną wiedzę i relacje ponad nieistniejącą granicą. Pozwoliło to na myślenie o wspólnym obszarze. Dużą wartością Partnerstwa Odry jest to, że zostaliśmy jako marszałkowie Polski Zachodniej zmobilizowani do stworzenia wspólnej strategii - wyjaśnił.

Premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke podkreślał, że współpraca z Polską jest niewykle istotna i że jej efekty to wielki sukces także dla kierowanego przez niego Landu. - To, co udało się nam razem osiągnąć przez ostatnie 25 lat, napawa mnie optymizmem. Uzyskaliśmy stabilność gospodarczą i szansę rozwoju w kontakcie z Polską, po wejściu Waszego kraju do Unii Europejskiej. Udało nam się zbudować wiele na różnych płaszczyznach - także w polityce i administracji. Osiągnięcie normalności w naszych kontaktach, szczególnie na tle historii Niemiec, o której nie wolno nam zapomnieć, jest czymś cudownym. To cud normalności - take cuda zdarzają się codziennie, ale żeby mogło się tak dalej dziać - to zależy od nas - podkreślał.
Zaznaczył także, że bardzo ważna w zacieśnianiu kontaktów jest poprawa dostępności komunikacynej. - Powinniśmy działać razem, aby rozwijać się infrastrukturalnie. Potrzebny jest dobry ruch kolejowy, potrzebna jest infrastruktura w kontekście rozwoju metropolitalnego miast - to są sprawy, które mobilizują nas do działania. Łączy nas wspólnota interesów - musimy mówić o tym, co jest potrzebne - przekonywał dr Dietmar Woidke.
Premier Saksonii Stanislaw Tilich podkreślał z kolei, że jedną z barier, która należy pokonywać dla rozwoju dobrej współpracy na polsko-niemieckim pograniczu jest język. Ważne jest, aby sąsiedzi mogli się ze sobą swobodnie komunkować, bo to sprzyja zacieśnianiu kontaktów.  - Na początku było trudno, bo chociaż od 25 lat mamy dobre sąsiedztwo, to jednak potrzebowało czasu na to, aby mogło się rozwijać. Trochę trwało, zanim pojawiła się potrzeba nauki języka sąsiadów. W 2001 roku mieliśmy 30 szkół z nauką języka polskiego, teraz jest ich 4 tys. To olbrzymi postęp - podkreślał. Zaznaczył także, że skuteczna komunikacja pozwala lepiej poznać sąsiadów oraz poprzez poznanie ich historii lepiej zrozumieć. - Mam ogromny szacunek dla tych, którzy wykonują zadania, takie jak opracowanie polsko-niemieckiego podręcznika do historii, bo ta historia to temat pełen bólu. Dzięki takim projektom wiemy więcej o swoich sąsiadach - istotny jest język, ale także zrozumienie. Bez zrozumienia przeszłości nie ma przyszłości - wyjaśnił. Stanislaw Tilich zaznaczył, że Partnerstwo Odry sprawia, że robimy coś RAZEM, a nie obok siebie.
Podobne stanowisko zaprezentował premier Meklemburgii Pomorza Przedniego Erwin Sellering. - Im lepsza komunikacja tym więcej działań i lepsze partnerstwo - podkreślał.

W spotkaniu wziął udział Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedorowicz.

Dotychczas odbyły się: jedna konferencja inauguracyjna oraz cztery szczyty polityczne:

  • konferencja inauguracyjna, dn. 5 czerwca 2006 r. w Berlinie, pod tytułem „Sąsiedzi, Partnerzy, silny Region”,
  • pierwsze polityczne spotkanie na szczycie 5 listopada 2008 r. w Poznaniu,
  • drugie polityczne spotkanie na szczycie 13 stycznia 2010 r. w Poczdamie,
  • trzecie polityczne spotkanie na szczycie 26-27 października 2010 r. w Szczecinie,
  • czwarte polityczne spotkanie na szczycie 20-21 listopada 2012 r. w Greifswaldzie.

Zobacz: Program spotkania

Galeria: Szczyt Partnerstwo Odry we Wrocławiu

Zobacz również