Czy powstanie kosmiczne zagłębie w Lubuskiem?

Pobierz PDF
Utworzenie „parku technologii kosmicznych” we współpracy firmy Hertz Systems z Zielonej Góry, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod patronatem władz woj. lubuskiego – było tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z gronem profesorskim warszawskiego CBK, prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Markiem Banaszkiewiczem, prezesem Hertz Systems Rafałem Trzaskowskim i prorektorem ds. rozwoju UZ prof. Andrzejem Pieczyńskim.

Ze strony Centrum Badań Kosmicznych PAN, w spotkaniu uczestniczyli prof. Zbigniew Kłos oraz prof. Iwona Stanisławska, a także dr Marta Wachowicz z Polskiej Agencji Kosmicznej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Bogusława Wontora doradcy marszałek woj. lubuskiego. – Wiele najnowocześniejszych technologii wywodzi się z badań dotyczących przestrzeni kosmicznej – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Osobiście znam przypadki ich zastosowania w medycynie, jak choćby w żywieniu pozajelitowym.

Pomysł stworzenia „kosmicznego zagłębia” pod Zieloną Górą sprowadza się do dwóch celów: 1) powołania „parku technologii kosmicznych” np. w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie, oraz 2) utworzenia w Zielonej Górze filii Centrum Badań Kosmicznych jako instytutu PAN. Żeby zrealizować oba te cele potrzebne są jednak trzy rzeczy: wykształcone kadry inżynierskie, baza lokalowa i laboratoryjna oraz odpowiednie wyposażenie i narzędzia badawcze. To zadanie, któremu w pojedynkę nikt nie sprosta, dlatego potrzebne będzie prawdopodobnie konsorcjum (lub inna formuła prawna).

W jego skład weszłaby firma Hertz Systems, która już może pochwalić się biznesowym wdrożeniem najwyższych technologii. Prezes Trzaskowski podał przykład modułów kryptograficznych, odpornych na próby oszukiwania pozycji GPS, które są wykorzystywane w warunkach bojowych, do celów militarnych. – Dajemy nasz potencjał do dyspozycji, dzięki naszej innowacyjnej bazie, można wciągnąć do współpracy inne firmy – zadeklarował prezes Trzaskowski. – Potrzebujemy jednak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, bo bez kadry nie ma rozwoju.

Odpowiednimi kadrami dysponuje z kolei warszawskie Centrum Badań Kosmicznych, które m.in. kształci doktorantów. – Powinniśmy się włączyć w ogólnopolskie programy, a obecnie jest uruchamianych bardzo dużo programów dotyczących właśnie obronności i wojskowości, czyli technologii opartych na badaniach kosmicznych – stwierdził prof. Zbigniew Kłos z CBK. – Każdy jednak pyta o to, jakie mamy laboratoria, jaką bazę. Rozwijając bazę Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie jako użyteczną dla programów kosmicznych i zbrojeniowych, rozwijamy jednocześnie potencjał intelektualny. Musiałby w to wejść uczelnia (Uniwersytet Zielonogórski) oraz CBK. Najważniejszy jest moment, żeby zacząć to tworzyć.

Takie zadanie wpisuje się idealnie w inteligentne specjalizacji regionu lubuskiego. – Widzę ogromne szanse, żeby sektor kosmiczny rozwijał się właśnie tutaj, w woj. lubuskim, a firma Hertz mogłaby odegrać tutaj znaczącą rolę – ocenił prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Banaszkiewicz. – Podstawowym elementem jest tutaj wsparcie pani marszałek województwa w kwestii stworzenia infrastruktury w postaci wysoko wydajnego sprzętu elektronicznego. Korzystnym elementem jest też bliskość Niemiec, w niedalekim Berlinie jest sporo firm, z którymi można kooperować.

Oprócz formuły prawnej, potrzebne będzie wsparcie z funduszy europejskich. – Firma Hertz, podobnie jak inne średnie firmy, w ramach partnerstwa z Uniwersytetem Zielonogórski będą mogły ubiegać się o granty na badania – stwierdziła Sylwia Pędzińska dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. – Są też na to środki w ramach krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Marszałek Polak zapewniła, że w całe przedsięwzięcie zostaną zaangażowanie odpowiednie departamenty Urzędu Marszałkowskiego. – Powołaliśmy na uczelni kierunek lekarski, który okazał się strzałem w dziesiątkę, teraz czas, żeby pójść w kierunku technologii kosmicznych – stwierdziła marszałek. Przypomniała też, że w Kontrakcie Terytorialnym dla woj. lubuskiego znajduje się duży projekt budowy radioteleskopu, zgłoszony i pilotowany przez nieżyjącego już prof. Janusza Gila z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt nosi nazwę Rozwój Regionalnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej.

Galeria: Spotkanie z Polską Agencją Kosmiczną

Zobacz również