VIII Lubuski Kongres Kobiet - Młodzi on-life!

Pobierz PDF
- Niedawno wyszłyśmy na ulice i byłyśmy bardzo skuteczne, bo jesteśmy solidarne! To my, lubuskie kobiety, żony, matki, pracodawczynie mamy największy wpływ na nasze otoczenie i środowisko. To my możemy docierać do młodzieży - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak do uczestniczek i uczestników VIII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się w sobotę 22 października w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

Kongres odbył się już po raz ósmy. Liczba uczestniczek zwiększa się co roku. Przyciąga panie w każdym wieku, a także panów. W tym roku sala Sejmiku Woj. Lubuskiego z ledwością pomieściła wszystkich gości. Byli wśród nich m.in. serdeczna ambasadorka woj. lubuskiego, słynna aktorka i Lubuszanka z Lubska Joanna Brodzik. Byli także senator RP Robert Dowhan i wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, a także członkowie Zarządu Woj. Lubuskiego Alicja Makarska i Tadeusz Jędrzejczak. Tegoroczny kongres odbywał się pod hasłem Młodzi on-life, które jest też hasłem kampanii aktywizującej młodych ludzi, prowadzonej obecnie przez urząd marszałkowski.
Inicjatorka i pomysłodawczyni lubuskich kongresów kobiet - marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła:- Zajmowałyśmy się na naszych kongresach różnymi sprawami, takimi które płyną z dnia codziennego. Pamiętam pierwsze spotkanie, wtedy walczyłyśmy o parytety i rozbicie szklanego sufitu. Rozmawiałyśmy o aktywizacji kobiet w życiu społecznym, politycznym i biznesie. Wciąż niestety jest nas za mało. Dlatego konsekwentnie, co roku spotykamy się i debatujemy, o tym co się dzieje i o tym, jaki możemy mieć wpływ na otoczenie. Również o tym, że musimy o siebie zadbać i pamiętać o zdrowiu, a także profilaktyce.
Marszałek podkreśliła skuteczność kobiecych działań, nawet tych o charakterze protestacyjnym. - Niedawno musiałyśmy zmierzyć się z bardzo wielkim problemem, zaostrzeniem ustawy aborcyjnej. Wyszłyśmy na ulice i byłyśmy bardzo skuteczne, bo jesteśmy solidarne! To my, lubuskie kobiety, żony, matki, pracodawczynie mamy największy wpływ na nasze otoczenie i środowisko. To my możemy docierać do młodzieży. Mamy lubuski program Młodzi on-life, aby aktywizować młodzież. Działamy już w tym temacie, bo obserwujemy duży odpływ młodzieży, a chcemy, aby młodzi ludzie żyli i wracali do naszego regionu - podkreślała marszałek Polak.
Czego potrzebują młodzi ludzie? Jak zauważyła marszałek, przede wszystkim młodzi potrzebują wsparcia pedagogicznego i psychologicznego. - Niestety takich miejsc wsparcia w naszym województwie brakuje, dlatego stworzyliśmy Partnerstwo dla wolontariatu, projekt powstania poradni w każdym powiecie. Właśnie go przygotowujemy - dodała marszałek. - Obecnie finansujemy staże i praktyki, otwieramy atrakcyjne kierunki na uczelniach, oferujemy młodym stypendia, wspieramy festiwale i wielkie wydarzenia, które odbywają się w naszym regionie np. Przystanek Woodstock. Aby przyciągnąć młodzież promujemy nasz region w sposób odważny jako województwo otwarte, tolerancyjne. Chcemy pokazać się jako region mistrzów.
Słynna aktorka Joanna Brodzik poruszyła serca słuchaczek Kongresu swoją działalnością na rzecz niepełnosprawnych w ramach Fundacji Opiekun Serca. - To my kobiety pokazujemy kolejnym pokoleniom kim i jak powinny się stawać. To my, matki, decydujemy jakie wartości będą wyznawać nasze dzieci, które wzorce wynoszą z domu - podkreślała J. Brodzik. - Jestem Lubuszanką i jestem z tego dumna. Ja wyruszyłam stąd w drogę, ale to z domu wyniosłam przeświadczenie o tym, że jeśli chcę, mogę osiągnąć wszystko. Ktoś, kto ma wyobraźnię i nie boi się marzyć, jest w stanie dowolnie kształtować swoje życie. Stąd już tylko krok do wolności, a wolność to niezależność. Ten, kto czuje się wewnętrznie wolny, może wszystko.
Marszałek Polak również podkreślała magiczne znaczenie marzeń w życiu człowieka: - Wszyscy ci, którzy są tak szaleni, że myślą, iż mogą zmieniać świat, naprawdę ten świat zmieniają - cytowała Steve'a Jobsa marszałek Polak.
Z hasłem Kongresu Młodzi on-life związany był także temat debaty oksfordzkiej, która znalazła się w programie Kongresu. Uczestnicy debaty szukali odpowiedzi na pytanie zainspirowane słowami Papieża Franciszka, żeby młodzi ludzie zeszli z kanapy i kupili buty. Czy zatem młodzi ludzie mają już buty, czy jeszcze siedzą na kanapach? Podczas debaty argumentów było sporo, zarówno po stronie "propozycji" jak i "opozycji".

Podczas Kongresu Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego otrzymały dwie działaczki: Urszula Agnieszka Chudak działaczka na rzecz wschowskiego środowiska kobiecego i pomysłodawczyni jedynego powiatowego Kongresu Kobiet oraz Grażyna Teresa Wojciechowska niezależna Radna Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, nieprzerwanie od roku 1994 r. i wieloletnia Radna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Gorzowskiego.

Kongres był także okazją do pokazu mody kolekcji przygotowanej przez projektantkę Natalię Ślizowską, w której rolę modelek odegrały pracowniczki Urzędu Marszałkowskiego, z marszałek Elżbietą Anną Polak włącznie.

Kongres uhonorował panie zasłużone dla lubuskiego samorządu. W tym roku tytuły Liderek Lubuskiego Samorządu trafiły do dziesięciu pań z całego województwa. Są to:


Danuta Anna Anioł

 

W 1989 roku - jedna z założycielek Komitetu Obywatelskiego w Dąbiu. Radna Gminy Dąbie trzech kadencji od 2000 do 2010 roku. Radna Powiatu Krośnieńskiego od 2010 roku. W kadencji 2010-2014 jedyna kobieta w Radzie Powiatu. Obecnie Przewodnicząca Rady Powiatu Krośnieńskiego.  Kocha ludzi, gminę i powiat, bo to jej miejsce na Ziemi. Stanęła w obronie pracowników Szpitala Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

 

 

Krystyna Bryszewska

 

Przez wiele lat kierowała placówkami oświatowymi na terenie powiatu krośnieńskiego, gdzie wykazywała się ogromnym zaangażowaniem pedagogicznym. Od 2006 roku, jako Wójt Gminy Dąbie realizuje ważne dla mieszkańców Gminy inwestycje. Jest inicjatorem działań na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności
i wrażliwym słuchaczem rozumiejącym codzienne problemy mieszkańców. Za jej kadencji Gmina Dąbie otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień.

 

 

Wioleta Haręźlak

 

W samorządzie działa od 32 lat, trzecią kadencję pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra. Jest prekursorem nauczania włączającego w proces edukacji dzieci niepełnosprawne. Dzięki jej uporowi w Zielonej Górze nastąpiła znaczna integracja społeczna różnych środowisk. Inicjowane przez nią działania stawiają
w centrum uwagi człowieka i mieszkańca Zielonej Góry. Pracę na rzecz społeczności lokalnej wykonuje z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem a dzięki swej determinacji i dyscyplinie doprowadza do realizacji wiele przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców Zielonej Góry.  

 

 

Małgorzata Barbara Issel

 

W samorządzie od 14 lat. W I i III kadencji Radna Powiatu Żarskiego. W IV kadencji  - członek Zarządu Powiatu Żarskiego. Obecnie piastuje stanowisko Wicestarosty Powiatu Żarskiego.  Wyjątkowa i zasłużona dla lokalnej społeczności, zaangażowana w inicjatywy mające na celu rozwój Powiatu Żarskiego.

 

 

 

Małgorzata Janowicz

 

W latach 1998-2010 aktywna radna gminna i powiatowa. Pielęgniarka środowiskowa, która swoją wiedzą
i wieloletnim doświadczeniem od wielu lat współpracuje
z samorządem powiatu żagańskiego na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pomysłodawczyni
i współorganizatorka wielu lokalnych inicjatyw dotyczących szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym działań edukacyjnych związanych także z udzielaniem pierwszej pomocy.

 

 

Barbara Kucharska

 

Z samorządem terytorialnym związana od wielu lat, Radna Województwa Lubuskiego. W 1997 roku objęła stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, które piastuje do dnia dzisiejszego. W tym czasie dała się poznać jako osoba aktywnie działająca na rzecz społeczności lokalnej dla której priorytetem jest praca na rzecz rodzin, seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Anna Joanna Michalczuk

 

Radna Rady Miejskiej w Iłowej w latach 1998-2010. Radna Powiatu Żagańskiego w latach 2010-2014. Od 2013 do 2014 pełniła funkcję Starosty Żagańskiego. Obecnie jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej oraz koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Aktywnie uczestniczy w akcjach promujących czytelnictwo np. Narodowe Czytanie.

 

 

Walentyna Józefa Nowicka

 

Radna Rady Gminy w Trzebiechowie przez trzy kadencje. Wieloletnia Sołtys wsi Swarzynice. Od 1965 do dnia dzisiejszego Szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Swarzynicach. Pamięta o wszystkich mieszkańcach Gminy i Wsi. Corocznie organizuje spotkania seniorów. Dzięki jej wieloletniej pracy Swarzynice tętnią życiem a mieszkańcy świetnie się integrują.

 

 

Zofia Teresa Plewa

 

Od 44 lat aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w życiu społecznym powiatu międzyrzeckiego. Od 2002 roku jest radną Powiatu Międzyrzeckiego i obecnie również Członkiem Zarządu Powiatu. Jest osobą bezinteresowną, życzliwą i otwartą na nowe wyzwania. Pełna pasji  pozytywnej energii. Swoją postawą i zaangażowaniem
w pracę na rzecz zarówno młodzieży, jak i osób starszych przyczynia się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

 

 

Halina Józefa Wysługocka

 

Od 1992 roku pełni funkcję Sekretarza Gminy Brody. Posiada wykształcenie wyższe zawodowe.  Dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu zamówień publicznych, inwestycji, oświaty, bezrobocia i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki jej pracy i pomysłom udało się zrealizować wiele projektów w gminie.

 

Konkres to nie tylko debaty, rozmowy i dyskusje nad rozwiązywaniem problemów regionu. To także wydarzenie towarzyskie, służące podtrzymaniu dobrych kontaktów i przyjaźni. A przede wszystkim - dobra zabawa. Dlatego nie zabrakło muzyki na żywo. Paniom zagrał zielonogórski zespół New Message.Galeria: VIII Lubuski Kongres Kobiet

Zobacz również