O współpracy z Towarzystwem Ekonomicznym

Pobierz PDF
Współpraca samorządu województwa z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, w szczególności w zakresie przedsięwzięć skierowanych do młodych - to główny temat rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z prof. Bogdanem Ślusarzem, wiceprezesem Zarządu krajowego Towarzystwa oraz Kierownikiem Katedry Organizacji i Administracji UZ.

W ubiegłym roku samorząd województwa przygotował Założenia Programu dla Młodzieży i uruchomił kampanię promocyjną Młodzi On-life. Celem akcji jest aktywizacja młodych ludzi w różnych obszarach życia społecznego. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła założenia programu i zaproponowała realizację wspólnych działań na rzecz młodych. Wskazała także na możliwość współpracy w ramach budżetu inicjatyw obywatelskich.

Podczas spotkania profesor przedstawił informacje dotyczące nowej katedry organizacji i administracji na wydziale prawa i administracji UZ oraz działalności lubuskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które w ubiegłym roku było organizatorem II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności, w której udział wzięło wielu wybitnych ekonomistów z Polski i z zagranicy. Konferencja ta wpisała się w obchody jubileuszu XXX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jej finał wojewódzki odbędzie się 13 stycznia w urzędzie marszałkowskim. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad XXX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.

 

 

Zobacz również