Ponad granicami Alles Klar! - Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Pobierz PDF
Zakończyły się X Polsko-Niemieckie Dni Mediów, podczas których dziennikarze i eksperci z obu stron granicy rozmawiali o wzajemnych relacjach. - Rzetelne dziennikarstwo będzie wtedy, kiedy będziemy się dobrze komunikować i rozmawiać, także odważnie o problemach, starając się je rozwiązywać. Bo jak mówił premier Tadeusz Mazowiecki: możemy się różnić, możemy się spierać, ale nie wolno nam się nienawidzić. I właśnie w tym duchu namawiam do debaty – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas otwarcia.
Dziennikarze i eksperci z Polski i Niemiec spotykali się już po raz 10. 31 maja, w pierwszym dniu obrad polskich i niemieckich dziennikarzy powitali Ines Pohl – Redaktor Naczelna Deutsche Welle oraz Krzysztof Skowroński – Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. – Zadaniem dziennikarzy jest rzetelność, poszukiwanie prawdy, znajdowanie i publikowanie jej. Niemcy i Polska mają długą historię z wieloma tragicznymi wydarzeniami ze strony niemieckiej. Dlatego stosunki z Polską stanowią szczególne zobowiązanie. Trzeba szukać przyjaźni. Powinniśmy prowadzić dialog – mówiła Ines Pohl. O potrzebie wzajemnego zrozumienia i szukania płaszczyzn współpracy mówił także red. Skowroński.

Debata o polsko-niemieckiej współpracy

Pierwszym, mocnym akcentem jubileuszowych Dni Mediów była debata na temat skutków nowej politycznej rzeczywistości dla stosunków polsko-niemieckich. Jednym z jej uczestników była marszałek Elżbieta Anna Polak, która podkreślała, że bardzo dobre stosunki transgraniczne to efekt wieloletniej pracy. - To kawał dobrej roboty. To się tak nie stało, że ktoś nam kazał podpisać umowy i porozumienia. Realizujemy razem politykę spójności, mamy wspaniałe projekty, to zostało wypracowane – wyjaśniła. Marszałek zaznaczyła, że te dobre relacje sąsiedzkie budowane są oddolnie, dlatego są zdrowe i prawdziwe. - My chcemy korzystać z tego, że jesteśmy razem w Europie, chcemy ze sobą współpracować i chcemy ze sobą budować – podkreślała.

O dobrych polsko-niemieckich relacjach mówił także Rolf Nikel – ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. – Polityka transgraniczna to element, który dobrze się rozwija i który powinniśmy wzmacniać. Dobrze ma się także współpraca wykraczająca poza regiony transgraniczne: wymiana młodzieży, miasta partnerskie. I trzeci filar to współpraca ekonomiczna. W poprzednim roku przekroczyliśmy granice 100 mln euro w handlu – wyjaśnił. Podkreślał także, że niezwykle ważny w stosunkach polsko-niemieckich jest dialog, który jest wymianą poglądów i doświadczeń. Odniósł się także do miejsca Polski w zmieniającej się Europie.  - Polska należy do serca Europy. Istnieje wiele obszarów gdzie ścisła współpraca jest realizowana. Z naszej perspektywy Polska powinna być wszędzie obecna. Europa znajduje się w trudnej sytuacji. Mamy do czynienia z wieloma wyzwaniami, ale to jest najlepsza Europa jaką mieliśmy kiedykolwiek – dodał.

Uczestnikiem debaty był także Andrzej Przyłębski – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Federalnej Niemiec. Podkreślał, że dla dobrych relacji należy się wyzbyć schematów myślowych i starać się zrozumieć rzeczywistość sąsiada.

Komunikujmy się! To się opłaca!

Uczestnicy debaty rozmawiali także o roli mediów po obu stronach granicy w kształtowaniu wzajemnych relacji i opinii. - Media powinny być wolne i niezależne, a nie narodowe! Wtedy władza będzie przyzwyczajona do krytyki, nie tylko pochlebstw – mówiła marszałek Polak.

W debacie pojawiło się szereg głosów dotyczących informacji publikowanych na temat kraju sąsiada zarówno w Polsce, jak i Niemczech. Ich podstawą powinna być rzetelna informacja oparta na wzajemnym poszanowaniu. Informacja o kraju sąsiada powinna służyć jego poznaniu, a zatem wzmacnianiu dobrych relacji. - Świat musi się dowiedzieć, jak dużo robimy w ramach polsko-niemieckiej współpracy. Otwarte granice to największy sukces. Mamy wiele możliwości połączeń i ludzie podróżują. Ta wymiana jest realna i każdego dnia. Trzeba się starać bardziej, żeby był ten przekaz – podkreślała marszałek Polak. - My, Polacy, jesteśmy niebywale odważni i jak żaden naród potrafimy się sprzeciwiać i to powinno niemiecką społeczność uspokoić. Spokojnie, my się nie boimy i potrafimy się sprzeciwić, jeżeli granica zostanie przekroczona. Dziękuję wam, że tutaj, na pograniczu, czasem naszej działalności nie zauważacie, bo to symbol tego, że te relacje na pograniczu tak znormalniały. Chciałbym prosić, żebyście państwo spróbowali stworzyć więcej polsko-niemieckiej płaszczyzny medialnej. Próbujcie razem pisać o rzeczywistości pogranicza. Szukajcie nowych form współpracy, aby w większym stopniu rozumieć tę naszą rzeczywistość – apelował Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. - Dziękuję za każde słowo poświęcone liderom małych ojczyzn przygranicznych, którzy budują tę rzeczywistość, bo to oni są tymi bohaterami, dzięki którym nasze rządy mogą mówić, że mamy sukces – dodał.

Uczestnicy X Polsko-Niemieckich Dni Mediów przed dwa dni rozmawiali m.in. o nowych projektach zagospodarowania rzek pogranicza, dywersyfikacji energetycznej w Europie, języku w nowej rzeczywistości politycznej, współpracy polsko-niemieckiej w zakresie budowy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej i poza nią w świetle reform sił zbrojnych Polski i Niemiec, wykorzystaniu platform internetowych do wymiany poglądów i informacji oraz wiarygodności dziennikarstwa.

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum dziennikarskie - miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli świata mediów jak również okazja do osobistych rozmów dziennikarzy i medioznawców z Polski i Niemiec. W atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów uczestnicy mogą podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach oraz o szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. Partnerzy projektu pragną w ten sposób wspierać polsko-niemiecki dialog w środowisku dziennikarzy.

Zobacz: PROGRAM POLSKO-NIEMIECKICH DNI MEDIÓW 2017

Galeria: Otwarcie Polsko-Niemieckich Dni Mediów

Zobacz również