3,5 mln zł na profilaktykę raka

Pobierz PDF
„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – to tytuł projektu, który realizowany będzie przez urząd marszałkowski przy wsparciu środków z EFS. - Prowadzimy wiele działań na rzecz profilaktyki, bo ona jest w diagnostyce bardzo ważna. Dzięki niej mamy większą skuteczność w leczeniu – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO Lubuskie 2020 w wysokości 3,5 mln zł. - Tak dużych pieniędzy na profilaktykę jeszcze nie mieliśmy. Te pieniądze będą skierowane przede wszystkim do mieszkańców w tych obszarach naszego województwa, gdzie jest najtrudniej, bo pacjenci się nie zgłaszają na badania lub tych badań przeprowadzono najmniej– wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

  • Rak piersi – powiaty: sulęciński, nowosolski, żarski, żagański, Gorzów Wlkp;
  • Rak szyjki macicy- powiaty: żarski, międzyrzecki, sulęciński, żagański, krośnieński;
  • Rak jelita grubego- powiaty: krośnieński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski, Zielona Góra.

Celem niniejszego projektu jest podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które w znaczący sposób będą miały wpływ na  zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego na badania w ramach Programu wczesnego wykrywania raka piersi, Programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Programu profilaktyki raka jelita grubego, w szczególności w powiatach o niskiej zgłaszalności na badania z tzw. „białych plam”.

Kto może skorzystać z badań w ramach projektu?  W ramach:

  1. Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi: kobiety w wieku od 50 do 69 lat;
  2. Programu profilaktyki raka szyjki macicy: kobiety w wieku 25 do 59 lat;
  3. Programu profilaktyki raka jelita grubego: osoby w wieku 55-64 lata lub osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP;

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Simontonowski Instytut Zdrowia, „VITA”, Zespółem Lekarza Rodzinnego S.C Elżbieta Tomiak i Wspólnicy z Otynia , Przychodnią Lekarską Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska z Nowego Miasteczka, Biurem Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z Zielonej Góry oraz Zdrojową Clinic Lubuskim Centrum Gastroenterologii i Hepatologii Dariusz Giezowski z Zielonej Góry.  - Rak jelita grubego wg statystyk zajmuje poczesne miejsce wśród chorób nowotworowych. Najczęściej pierwsze. Wczesne wykrycie raka bądź stanów przedrakowych pozwala na wyleczenie tej choroby. Rak jelita grubego rozwija się podstępnie i w pierwszym okresie nie daje żadnych objawów. Naszym zadaniem jest wykonanie badań kolonoskopowych. Chcielibyśmy, aby Lubuskie poprawiło swoje statystyki na tle kraju w tym zakresie – wyjaśnił dr Dariusz Giezowski, dyrektor ZDROJOWA Clinic, konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dla województwa lubuskiego. Bardzo ważną rolę w realizacji projektu odgrywać będą także lekarze rodzinni, których zadaniem będzie informowanie oraz kierowanie na badania.

Umowa na realizację projektu zakładającego przeciwdziałanie nowotworom została już podpisana. -  Lada dzień ruszamy, przygotowujemy się do szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-promocyjnej. Liczymy w tym zakresie na współpracę z samorządem najniższego szczebla. W ramach projektu będą finansowane również koszty dojazdu na takie badania – wyjaśnia Toamsz Wróblewski Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL. Aby jeszcze bardziej ułatwić pacjentom skorzystanie z badań w ramach projektu, utworzonych zostanie 16 punktów konsultacyjnych, w których zainteresowani otrzymają wszelką pomoc oraz informacje.

Beneficjentem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Mamy doświadczenie w tym zakresie. Możemy być przykładem dla innych urzędów w Polsce, ponieważ realizujemy za własne pieniądze program Zdrowe płuca lubuszan, w ramach którego przebadanych zostało tysiąc osób – wyjaśniała marszałek Polak. Poinformowała także, że przygotowywany jest duży projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu rehabilitacji medycznej osób powracających do pracy. Jego partnerami będą Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.

Zobacz: Działania samorządu na rzecz profilaktyki

Galeria: Lubuskie wspiera profilaktykę nowotworową

Zobacz również