Zdrowe płuca Lubuszan – kolejna edycja bezpłatnych badań

Pobierz PDF
Rusza trzecia edycja „Zdrowych płuc Lubuszan”. Chodzi o program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki nowotworów płuc. Darmowe badania dostępne są w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Torzymiu i 105. w Żarach. Zarząd województwa przeznaczył na ten cel 120 tys. zł. – W poprzednich latach wykrywalność nowotworów dzięki naszemu programowi wzrosła – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

„Zdrowe płuca Lubuszan” to program profilaktyczny opracowany i finansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego. Pierwsza edycja wystartowała w 2015 roku. Od tamtej pory udało się przebadać ponad tysiąc mieszkańców naszego regionu. Ale – co ważniejsze – w wielu przypadkach udało się wykryć zmiany nowotworowe we wczesnym stadium.

Palisz? Sprawdź płuca!

Do udziału w Programie kwalifikowane są osoby w wieku 55-80 lat, które palą od co najmniej 30 lat minimum jedną paczkę dziennie lub paliły w przeszłości najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów nowotworowych. Zgłaszalność do udziału w Programie jest dobrowolna – bez skierowania.

Program zakłada dwa warianty, z czego pierwszy - główny wariant składa się z trzech etapów i obejmuje dwie konsultacje pulmonologiczne oraz wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej LDCT płuc wraz z opisem.

W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert realizatorami Programu są podmioty lecznicze z terenu województwa lubuskiego:

  • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.,
  • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczo-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o. o,
  • Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.,
  • 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  w Żarach.  

Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 120.000 zł, co daje możliwość przebadania ponad 300 Lubuszan.

W związku z realizacją Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2016 roku zdiagnozowano 38 przypadków nowotworów płuc, co stanowi 7,69% przebadanej populacji. Natomiast w 2015 roku przebadano 543 osoby oraz zdiagnozowano 30 przypadków nowotworów płuc, tj. 5,52% grupy osób objętej badaniami. W związku z powyższym stwierdzono się wzrost rozpoznań nowotworów płuc o 2,17% w porównaniu z rokiem 2015.

 

 

Zestawienie liczby osób przebadanych oraz liczby osób u których wykryto zmiany nowotworowe płuc z podziałem na lata realizacji Programu

rok

Liczba osób którym wykonano badanie

Liczba osób
u których wykryto zmiany  nowotworowe płuc

%

2015

543

30

5,52

2016

494

38

7,69

Razem:

1037

68

 

 


Z analizy ankiet, które zostały wypełnione przez pacjentów wynika, że realizacja Programu w latach 2015-2016 spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony osób biorących w nim udział. Lubuszanie z akceptacją udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące zadowolenia z przebiegu Programu - wykonania bezpłatnych badań, jak również z zakresu edukacji zdrowotnej związanej ze szkodliwością palenia i jego wpływie na stan zdrowia oraz możliwości leczenia uzależnienia od nikotyny. Ponadto udział w programie polityki zdrowotnej zdaniem ankietowanych osób, zdecydowanie był odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców naszego województwa.

 

Gdzie się badać? Jak się zarejestrować?

1)     Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.:

Wojewódzka Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00, we wtorek do godz. 18.00

tel. 95 7331 862

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

2)     Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

Rejestracja: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

  1. 785 910 110

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Pracownia Tomografii Komputerowej, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

 


3)  Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra:

Rejestracja: poniedziałek-piątek od godz.8.00 do 14.00

tel. 68 329 65 05

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Zakład Diagnostyki Obrazowej


4)     105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  w Żarach:

Poradnia Pulmonologiczna

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek nr 23, piętro I, pok. nr 110

Rejestracja: od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do 12.00

tel. 68 470 78 63

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy - Filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań, pok. nr 37

Rejestracja: wtorek, środa, piątek od godz. 8.00 do 12.00

tel. 68 477 12 32

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek nr 11 (parter)

Rejestracja telefoniczna: od poniedziałku do piątku od  godz. 12.00 do 14.00

tel. 68 470 79 00

Rejestracja osobista: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00

Zobacz również