Gospodarcza siła kobiet

Pobierz PDF
Jaka jest rola kobiet we współczesnej gospodarce i życiu społecznym?  Co powoduje, że kobietom trudniej piąć się po szczeblach kariery? Na te pytania odpowiedzi szukały uczestniczki dyskusji „Siła kobiet w gospodarce”, odbywającej się w ramach Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. - Kobiety są bardzo potrzebne w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, ponieważ ich doświadczenie jest nieocenione i mają zupełnie inne spojrzenie na wiele spraw – zapewniała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Kobiety na schodach do kariery

Swoimi doświadczeniami podzieliły się prawdziwe kobiety sukcesu: marszałek Elżbieta Anna Polak, projektantka Ewa Minge, biznes coach – Magdalena Radecka, Elżbieta Jarmulska – Dom Finansowy WEST oraz Patrycja Maciejewicz – szefowa działu gospodarczego Gazety Wyborczej. Jak podkreślały panie na wstępie dyskusji, badania wskazują, że kobiety są na niższej pozycji. Różnią się wynagrodzenia i im wyższe stanowisko tym bardziej. Jednak jak zaznaczyła Elżbieta Jarmulska (Dom finansowy WEST), nierówność kobiet i mężczyzn to nie tylko problem Polski, ale także europejski. – Nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach są wyraźne dysproporcje w tym zakresie – wyjaśniła. A przecież, jak akcentowały panelistki, to właśnie kobiety są wielkim potencjałem gospodarki. Dlaczego więc tak trudno kobietom wspinać się po szczeblach kariery? - Dużą rolę odgrywa pewność siebie. To powoduje, że nie ma kobiet na wysokich stanowiskach. W swojej pracy nie raz usłyszałam, że to nie do końca jest dla mnie. Moje myślenie było takie: dlaczego nie. Skoro inni to robią to ja też mogę. Nasze myślenie o nas samych jest jednym z czynników, który wypływa na to, jak realizujemy się w biznesie.  Siłę trzeba czerpać od innych kobiet i mężczyzn, którzy kobiety wspierają. Ważne jest także wsparcie rodziny i otoczenie się odpowiednimi ludźmi – wyjaśniła Magdalena Radecka.

Podobnego zdania jest znana projektantka, od lat prowadząca własny biznes, ambasadorka województwa lubuskiego Ewa Minge. - Z mojego doświadczenia pracy w biznesie wynika, że to my, kobiety same jesteśmy odpowiedzialne za to, jak jesteśmy traktowane – przekonywała. Wyjaśniła, że największym wrogiem jest instynkt rywalizacji, który bardzo silnie uruchamia się w kobietach. To powoduje skupianie się na walce, zamiast na konkretnych celach i zadaniach. Jednak, jak zaznaczyła, kiedy kobieta już osiągnie sukces i nie musi rywalizować staje się świetnym partnerem. Zdaniem projektantki trzeba obserwować kobiety, które już osiągnęły sukces i uczyć się od nich. - W moim życiu mam trzy mentorki. To są kobiety, które osiągnęły ogromny sukces i które otaczają się kobietami: Nina Terentiew, Grażyna Kulczyk, i trzecia to marszałek Elżbieta Anna Polak – wyjaśniła.

O nieocenionej roli otoczenia i sile współpracy mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Tworząc zespół dopiero osiągamy sukces. Jesteśmy liderkami, ale dopiero otaczając się właściwymi ludźmi. Zatrudniając ludzi zawsze stawiam na kompetencje i tak się składa, że wybieram często kobiety. Kobiety są świetnie przygotowane w świecie samorządowym, a jednak nie zajmują kluczowych stanowisk. Potrzeba rozmowy i przykładu. Dlatego z premedytacją od początku wspieram kobiety promuję deklarację równości, organizuję kongres kobiet dając szansę do rozmowy. Nie należy poprzestać na drugoplanowych rolach – podkreślała marszałek. Dodała także, że w Polsce brakuje systemowych rozwiązań prawnych stojących na straży zasady równości.

Elżbieta Anna Polak podkreśla, że kobiety są bardzo potrzebne w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, ponieważ ich doświadczenie jest nieocenione i mają zupełnie inne spojrzenie na wiele spraw. - Dlatego potrzebne jest równe traktowanie i więcej kobiet w życiu politycznym i społecznym. One dostrzegają to czego, panowie nie widzą i nie zobaczą nigdy – wyjaśniła. Ta równość, jak zaznaczyła Ewa Minge, może zostać zachowana, kiedy kobiety będą się wspierały. Poza tym niezwykle ważna jest także wiara we własne możliwości, wiedze. Wiara we własną moc. – Kobieta może sobie poradzić na każdym stanowisku, które wybierze, nie mam wątpliwości. Potrzebne są tylko wiara w siebie i wsparcie zarówno ze strony kobiet, jak i mężczyzn – zapewnia Magdalena Radecka.

Na pozycję kobiet we współczesnym świecie w dużej mierze wpływają ciągle funkcjonujące stereotypy. - Christine Lagarde, dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego powiedziała ze gdybyśmy mieli zamiast Lehman Brothers mieli Lehman Sisters bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Jednak kiedy kobiety są ambitne i chcą robić karierę są im przypisywane cechy negatywne, natomiast mężczyzna jest liderem, przywódcą. To są stereotypy niezwykle krzywdzące dla kobiet – wyjaśniła Patrycja Maciejewicz.

Kobieta Matka – Kobieta sukcesu

Uczestniczki panelu poruszyły także kwestię niezwykle ważną dla współczesnych kobiet, a mianowicie łączenia roli matki z karierą zawdową. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że bardzo ważne jest stworzenie systemu polityki prorodzinnej, który pozwoli kobietom na zawodowe spełnianie się. - Musi być system, bo państwo powinno się  zająć tym, czym musi. Czym nie musi zajmie się obywatel. Ale jeżeli chodzi o politykę prorodzinną to właśnie państwo powinno stworzyć kobietom warunki do rozwoju – wyjaśniła.

Ważne jest także odpowiednie podejście pracodawców, którzy powinni zapewnić kobietom poczucie bezpieczeństwa tak, żeby nie czuły zagrożenia i żeby wiedziały, że po urodzeniu dziecka mogą wrócić i kontynuować karierę. Istotne jest także wsparcie ze strony mężczyzn i ich wsparcie.

W dyskusji głos zabrali także panowie. Jak podkreślał Tomasz Kowal (Orange Polska) kobiety i mężczyźni różnią się, ale dzięki tym różnicom mogą się pięknie uzupełniać. Bardzo ważny jest jego zdaniem wzajemny szacunek i zrozumienie.

- Zgoda, potrzeba jest akceptacji dla różnorodności. Ale różnorodność to równość. I to jest bardzo ważne – zakończyła marszałek Polak.

Debatę poprowadziła Paulina Sykut-Jeżyna, dziennikarka Polsat

Galeria: Siła kobiet w gospodarce

Zobacz również