Lubuskie wsparcie dla eksportu (wideo)

Pobierz PDF
Ocena potencjału eksportowego województwa lubuskiego oraz  podsumowanie misji gospodarczych to główne tematy spotkania, w którym udział wzięli przedsiębiorcy - uczestnicy misji, a także radni województwa. Spotkanie miało także na celu wymianę doświadczeń związanych z organizacją wyjazdów w latach 2016-2017 r.  

O potencjale eksportowym województwa lubuskiego w kontekście potrzeb przedsiębiorców mówił Artur Kowalczyk - Dyrektor Zarządzający w Bluehill Solutions, która wykonała szczegółową analizę w tym zakresie. W badaniach udział wzięło 460 przedsiębiorców oraz 82 gminy. To m.in. na jej podstawie tej diagnozy wybrano kierunki misji gospodarczych. Z analizy wynika, że Lubuskie najczęściej eksportuje do: Niemiec, na  Węgry, do Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Czech, na Ukrainę, do Włoch i Hiszpanii. Poza Unią Europejską najwięcej lubuskich produktów trafia do Chin, Rosji, Norwegii i Turcji.

Jak podkreślał Artur Kowalczyk, misje – spotkania biznesowe, udział w targach to niezastąpione narzędzie rozwoju biznesowego. Najbardziej  oczekiwana przez przedsiębiorców forma to udział w targach, które pozwalają zbadać rynek, wypromować firmę i budować markę. To także doskonała płaszczyzna wymiany doświadczeń.

Spotkanie zorganizowane przez Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego miało na celu podsumowanie dotychczasowych misji, a także wymianę doświadczeń, która miała pomóc w organizacji kolejnych wyjazdów lubuskich przedsiębiorców.

Jak podkreślał radny województwa Wacław Maciuszonek, przewodniczący komisji gospodarki, uczestnik misji na Białoruś oraz do Chin i Korei, kierunki misji powinny być dobierane bardziej precyzyjnie. To samo dotyczy wyboru przedsiębiorców do udziału w konkretnych misjach.

Z wyjazdów zadowoleni są przedsiębiorcy – uczestnicy misji. Nawiązane zostały kontakty biznesowe. Pojawiły się już także pierwsze podpisane kontrakty.

O pozytywnych efektach udziału w misjach mówił Bogdan Flisiewicz, Prezes AMP Sp. z o. o. z Chociul. Jego firma dzięki udziałowi w wyjeździe prowadzi interesy w Ameryce Południowej. - Mieliśmy okazję brać udział w kilku misjach: do Miami, na Białoruś, do Chin i Korei i Kazachstanu. Nasze produkty to zakupy inwestycyjne, więc decyzje o ich zakupie nie zapadają szybko. To jest proces. W Miami podpisaliśmy umowę na reprezentację na rynku meksykańskim i amerykańskim. Podpisaliśmy umowę z instytutem lotnictwa w Meksyku. Ale należy zaznaczyć, że od misji minęły trzy lata. Przygotowujemy się do każdej misji i staramy się nawiązać już jakieś relacje wcześniej. To jest rada dla przyszłych uczestników – zaznaczył. Podkreślał, że sukcesem jest pozyskanie choć jednego partnera. Dla przedsiębiorców ważna jest także możliwość poznanie się nawzajem. – Potrzeba jest więcej spotkań branżowych, żeby przedsiębiorcy mogli się bliżej poznać i nawiązać relacje biznesowe tutaj w regionie – mówił Bogdan Flisiewicz.

O dobrych efektach wyjazdów mówić może także Tomasz Adamski, Prezes A&S Sp. z o.o. ze Wschowy - uczestnik misji do Korei i Chin, które pozyskał kolejnego klienta. Podkreślał, że takie wyjazdy mają kilka celów: pozyskanie nowych kontrahentów, poznanie kultury biznesowej w innych krajach oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.

Pozytywne doświadczenia związane z udziałem w misji ma także Piotr Przybysławski – uczestnik misji do Belgii, Niemiec i USA. - Każda z misji ma zupełnie charakter. Misje organizowane przez urząd marszałkowski dają możliwość uwiarygodniać swoją firmę. Kluczem jest wnikliwie przygotowanie jeszcze przed samym wyjazdem. Urząd Marszałkowski  i organizatory są bardzo elastyczni. Oni pomagali nam dotrzeć do firm. Dzięki umocowaniu urzędu marszałkowskiego nie jesteśmy już przypadkową firmą, tylko firmą wiarygodną. Wartością dodaną jest też networking pomiędzy uczestnikami. Wymiana pomysłów, myśli, a może w efekcie współpraca – podkreślał.

Zobacz prezentację: Efekty Lubuskich misji gospodarczych.

Uczestnicy misji podkreślali, że niezwykle ważne są spotkania B2B oraz możliwość udziału w targach w charakterze wystawcy. Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Joanna Malon poinformowała, że w odpowiedzi na te oczekiwania Urząd Marszałkowski przygotowuje projekt zakładający udział przedsiębiorców w sześciu targach w Europie, gdzie będzie możliwość korzystania z powierzchni targowych. - Na pewno postaramy się przygotować stoisko dla ok 10 firm - wyjaśniła. 

W spotkaniu udział wzięli: przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, wiceprzewodniczący Tomasz Wontor oraz radni: Małgorzata Gośniowska-Kola, Wacław Maciuszonek, Klaudiusz Balcerzak, Zbigniew Kołodziej i Tomasz Możejko.

Galeria: Podsumowanie misji gospodarczych

Zobacz również