Lubuskie szpitale w dobrej formie

Pobierz PDF
Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej polskie szpitale zadłużone są obecnie na łączną kwotę 11,5 mld zł. Najmniej długu mają placówki w województwie lubuskim, których suma zobowiązań wynosi 64 mln zł. To ponad połowa mniej niż suma zobowiązań drugiego pod tym względem województwa opolskiego (134,1 mln zł). – To efekt konsekwentnych działań. Pokazaliśmy, że potrafimy dobrze zarządzać ochroną zdrowia – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Operacja oddłużania marszałkowskich szpitali rozpoczęła się w 2008 roku – wówczas sytuacja finansowa szpitali była bardzo trudna. Jednostki miały wysokie zobowiązania, dochodziło do zajęć komorniczych majątku i co roku szpitale generowały ujemne wyniki finansowe, brakowało również właściwego nadzoru włościańskiego,  sprawozdawczość była szczątkowa. – W 2008 roku wszystkie jednostki były zadłużone, byliśmy najbardziej zadłużeni w Polsce. To było ponad 500 mln zł. Sam szpital w Gorzowie prawie 300 mln zł – przypomina marszałek Elżbieta Anna Polak.

Pierwsze działania naprawcze dot. mn.in.  wprowadzenia „bata finansowego” w postaci zmiany sposobu sprawozdawczości finansowej rozpoczęły się w 2008 roku. Wyodrębniony został z mienia szpitali zbędny majątek. Ponadto samorząd województwa - w tym osobiście ówczesna wicemarszałek Elżbieta Anna Polak, odegrał znaczącą rolę w walce o zmianę algorytmu dla Lubuskiego. W efekcie do lubuskiej kasy NFZ wpłynęło rocznie o 100 mln zł więcej! Po przeprowadzonych audytach w 2009 roku szpital w Gorzowie wreszcie odnotował dodatki wynik finansowy na koniec roku – 6,3 mln zł na plusie. Kluczowym elementem był plan przekształcenia pięciu szpitali w spółki.

- 1 stycznia 2011 roku w Torzymiu powstała pierwsza w Lubuskiem spółka szpitalna, bo to właśnie tam były największe problemy – praktycznie szpital w ruinie. To się zmieniło. Postawiliśmy na realizację strategii ochrony zdrowia w regionie. Staraliśmy się odwrócić te niekorzystne trendy. Poświęciliśmy dużo czasu i zdrowia i teraz widać, że warto było – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Zielone światło dla oddłużenia najbardziej zadłużonego szpitala w Gorzowie marszałek wykorzystała wraz ze zmianami w ustawie o działalności leczniczej. W 2013 roku jednostka została przekształcona w spółkę prawa handlowego. Szpital został oddłużony, a dotację na pokrycie przejętych zobowiązań w wysokości 107,6 mln zł samorząd otrzymał  z budżetu państwa. Po pierwszym roku obrotowym spółka wypracowała zysk w wysokości 29 mln zł. Proces przekształcania i oddłużania szpitala był jedną z najtrudniejszych operacji w historii lubuskiego samorządu.  

Obecnie w Lubuskiem na koniec roku marszałek nie musi pokrywać ujemnego wyniku finansowego swoich jednostek, w myśl ustawy o działalności leczniczej. Jednostki już od kilku lat bilansują się, a ich finanse są stale monitorowane.

W Lubuskiem funkcjonują  4 jednostki ochrony zdrowia przekształcone w spółki: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (spółka od września 2013 roku), Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (spółka od stycznia 2011 roku), Szpital Uniwersytecki  w Zielonej Górze (spółka od stycznia 2016 roku) oraz Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie (spółka od grudnia 2015 roku). Wszystkie wypracowują dodatni wynik finansowy netto.

Przekształcone szpitale realizują  świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zatem każdy ubezpieczony pacjent jest leczony za darmo. Dodatkowo może też świadczyć usługi komercyjne. Wszystkie przekształcone jednostki prężnie się rozwijają: poprawiają diagnostykę, standardy leczenia, a co najważniejsze osiągają coraz lepsze wyniki finansowe.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna Ministerstwo Zdrowia prowadzi obecnie rozmowy z Bankiem Światowym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat restrukturyzacji szpitali, a w efekcie do ich oddłużenia.

 

Zobacz również