Inwestujemy w przyszłych lekarzy (wideo)

Pobierz PDF
3 mln zł – to kolejna kwota jaką samorząd województwa przekazał na wsparcie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. – To pieniądze przede wszystkim na wynagrodzenia dla wysokospecjalistycznej kadry profesorskiej – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak i dodaje, że od 2015 roku, czyli od momentu powstania kierunku lekarskiego samorząd przekazał na ten cel już 6 mln zł. Oprócz tego współfinansuje wiele szpitalnych inwestycji.

Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, środki przekazane przez samorząd województwa pozwolą na podniesienie jakości kształcenia na kierunku lekarskim.

{audio url="http://lubuskie.pl/uploads/pliki/mp3/2018/180214lotnisko/180219kierunke lekarski i szpital/D4-marszałek-szpital.mp3"}

Samorząd przekazał także uczelni dziekanat. – Przygotowujemy się do wniesienia wszystkich nieruchomości aportem po to, aby szpital mógł samodzielnie w pełni realizować swoje funkcje – wyjaśniła marszałek.

Dodatkowe środki to duże wsparcie dla uczelni, która dzięki dotacji może podnosić jakość kształcenia przyszłych lekarzy. - Pani marszałek to dobry duch kierunku lekarskiego. Bez jej determinacji byłoby to niemożliwe. Na początku miało być 6 mln zł na rozpoczęcie działalności. Jednak w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania dotacji uczelniom. Zmiany faworyzują uczelnie z większych ośrodków, które mają wyższe kategorie naukowe i silniejszą kadrę naukową. Nie dostajemy na to pieniędzy z żadnych innych źródeł, a musimy dokładać do zatrudnienia kolejnych profesorów. Bez wsparcia samorządu nie dalibyśmy sobie rady – podkreślał prof. Kuczyński.

Samorząd województwa wspiera także studentów medycyny. W tegorocznym budżecie 900 tys. zł przeznaczono na stypendia dla tych, którzy swoją zawodową przyszłość zwiążą z regionem lubuskim. - Bardzo potrzebujemy lekarzy. Chcemy, żeby przyszli absolwenci u nas pracowali i tutaj realizowali się zawodowo i prywatnie – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Zasady przyznawania stypendiów poznany wkrótce.

Szpital Uniwersytecki się rozwija i mocno inwestuje. Samorząd województwa przeznaczył w ubiegłym roku 12,5 mln zł na inwestycje w lecznicy. W tym roku 7,5 mln zł. - Czyli nie zamknęliśmy drzwi. To nasza wspólna sprawa. Najważniejsze jest zdrowie i jakość życia w regionie – wyjaśniła marszałek.

Szpital kliniczny to podstawa kształcenia na kierunku lekarskim. Dlatego, jak podkreśla prof. Magdalena Graczyk, prorektor ds. jakości kształcenia UZ, członek rady nadzorczej szpitala, konieczny jest jego rozwój.

{audio url="http://lubuskie.pl/uploads/pliki/mp3/2018/180214lotnisko/180219kierunke lekarski i szpital/D1-prof Graczyk.mp3"}

O planach finansowych szpitala mówił prezes dr Marek Działoszyński. Dziękował także za zapowiedź dokapitalizowania spółki, poprzez przekazanie nieruchomości, co pozwoli na realizację kolejnych inwestycji.

{audio url="http://lubuskie.pl/uploads/pliki/mp3/2018/180214lotnisko/180219kierunke lekarski i szpital/D2-prezes działoszynki.mp3"}

Modernizowany jest także oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Koszt inwestycji to ok 10 mln zł. Dobiega końca przebudowa oddziału chirurgii ortopedycznej. Koszt inwestycji to ok. 3 mln zł. Jej zakończenie planowane jest na kwiecień br. Planowane jest wyposażenie i doposażenie hybrydowej sali operacyjnej dla oddziałów chirurgii naczyniowej, kardiologii, kardiochirurgii i neurochirurgii. Sprzęt jest już zakupiony ze środków Ministerstwa Zdrowia. Koszt całej inwestycji to 4,5 mln zł. Ponadto dobiega końca modernizacja budynku, w którym mieści się oddział ginekologiczno-położniczy. Wartość inwestycji to 2 ml zł. Środki pochodzą ze budżetu województwa. Łączna wartość zaplanowanych na 2018 rok inwestycji to 38 mln zł.

- Chcemy żeby ten plan finansowy był przewidywalny. Potrzeb jest znacznie więcej, ale w przestrzeni szpitala jest też miejsce na nowe oddziały – podkreślała marszałek, która odniosła się do doniesień medialnych dotyczycących utworzenia nowego szpitala w Zielonej Górze. Raz jeszcze uzasadniła, dlaczego szpital dziecięcy powstanie na terenie obecnego szpitala.

{audio url="http://lubuskie.pl/uploads/pliki/mp3/2018/180214lotnisko/180219kierunke lekarski i szpital/D3-mrszalek-nowyszpital.mp3"}

Marszałek dodaje, że jeżeli znajdą się pieniądze i uda się wpisać taką inwestycje do rządowych planów to samorząd będzie wspierał jej realizację.

Galeria: Dofinansowanie kierunku lekarskiego

Zobacz również