Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ

Pobierz PDF
Rusza V edycja konkursu dla uczniów szkół województwa lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. – Celem konkursu jest uświadomienie młodzieży, że ich postawa ma nie tylko wpływ na ich własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale może również wpłynąć na zachowania innych – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Celem konkursu jest edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnienia od alkoholu mieszkańców województwa lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzież

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół województwa lubuskiego i jest kontynuacją działań edukacyjnych podejmowanych przez samorząd województwa w tym zakresie od 2014 roku. Będzie to już V jego edycja.

Hasłem przewodnim konkursu w tym roku jest „Dziękuję, nie piję. Zabawa bez alkoholu”. Zadaniem uczestników konkursu będzie pokazanie abstynenckich postaw oraz zachowań wśród dzieci i młodzieży w czasie zabawy oraz podczas organizacji czasu wolnego.

W ramach konkursu ustalono trzy kategorie konkursowe: kategoria I – uczniowie klasy VI i VII szkół podstawowych, kategoria II – uczniowie klasy II i III szkół gimnazjalnych, kategoria III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W kategorii I uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy w formie plakatu w formacie A-3, z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

Prace w kategorii II powinny być wykonanie w formie web plakatu w zapisie „jpg” z wykorzystaniem technik grafiki komputerowej.

Natomiast w kategorii III  zadaniem uczestników będzie przygotowanie maksymalnie 3 minutowej pracy w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku „avi” i powinny zostać zamieszczone przez autorów w jednym z popularnych internetowych serwisów filmowych np. Youtube, Facebook, bądź na innych stronach internetowych. Ponadto w  formularzu karty zgłoszeniowej powinien zostać umieszczony link umożliwiający jej odtworzenie.

Konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” organizowany jest przez Zarząd Województwa Lubuskiego, przy partnerskiej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.lubuskie.pl do 16 kwietnia 2018 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy przesłać lub dostarczyć do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. Na kopercie musi być dopisek „Praca na konkurs  Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”

Ogłoszenie wyników nastąpi w II kwartale 2018 roku.

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają indywidualne nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie.


Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda opiekuna

Zgoda pełnoletniego opiekuna

Zobacz również