Finał XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Pobierz PDF
13 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbywa się Finał Centralny XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Do Zielonej Góry przyjechało ponad 80 uczniów z całej Polski. Zielonogórską Budowlankę reprezentuje siedmioro uczniów z trzecich i czwartych klas technikum. Przypomnijmy, rok temu zielonogórzanie zajęli zespołowo pierwsze miejsce. Uczniów powitał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Podczas uroczystości goście oraz członkowie jury życzyli uczniom połamania piór. Przewodniczący jury podkreślał, że w tej sali znaleźli się najlepsi z najlepszych. – Jasności umysłu i łatwości w podejmowaniu decyzji – dodał.             

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W organizowaniu Olimpiady uczestniczą inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa. Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady.

Pełniącym w roku szkolnym 2017/2018 funkcję gospodarza Finału Centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze.  „Budowlanka” nie pierwszy raz organizuje finał ogólnopolskiej olimpiady wiedzy i umiejętności budowlanych. Ostatnio 11 lat temu była gospodarzem jubileuszowej XX olimpiady.

Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.


Cele Olimpiady:

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,

- kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

- lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

- wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

- zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

- zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

- doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

- stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

W sobotę o godz. 9.00 w Zespole Szkół Budowalnych odbędzie się uroczyste zakończenie Finału Centralnego Olimpiady, podczas którego ogłoszone zostaną wyniki oraz wręczone nagrody.  

Galeria: Olimpiada wiedzy i umiejętności budowlanych

Zobacz również