Głośne, lubuskie TAK dla miedzi

Pobierz PDF
Czy w Lubuskiem powstanie kopalnia miedzi? To pytanie Głównemu Geologowi Kraju prof. Mariuszowi Jędryskowi zadawali lubuscy samorządowcy i przedsiębiorcy podczas spotkania 19 czerwca. - Region lubuski chce tej inwestycji. Walczymy o nią od 5 lat spotykamy się wielokrotnie i wspieramy inwestora, bo bardzo dużo wydajemy na promocję gospodarczą, na uzbrojenie terenów, a tu inwestor przyszedł sam, za swoje i chce tutaj budować kopalnie. To jest w interesie regionu - podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

W spotkaniu z prof. Jędryskiem uczestniczył także prof. Stanisław Speczik, reprezentujący firmę Miedzy Cooper, która od 5 lat realizuje w województwie lubuskim program poszukiwań złóż miedzi - jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Poruszył on sprawę przedłużenia koncesji. Przypomnijmy, że Minister Środowiska nie wyraził zgody na wydłużenie spółce koncesji na poszukiwanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze Mozów I o kolejne 3 lata. W uzasadnieniu czytamy, że wydłużenie czasu trwania koncesji stoi w sprzeczności z interesem publicznym wyrażonym jako dążenie do pozyskania informacji geologicznej, do jak najszybszego udokumentowania złoża i w zależności od otrzymanych wyników zagospodarowania złoża kopaliny. Ponadto prof. Jędrysek poinformował, że firma nie wykonała wszystkich założonych odwiertów. Prof. Speczik wyjaśnił, że wnioski o przedłużenie koncesji, to wynik opóźnień spowodowanych wprowadzeniem podatku miedziowego.

W odpowiedzi prof. Jędrysek poinformował, że rząd pracuje nad nową polityką surowcową. Poinformował także, że ministerstwo czeka, aż firma złoży wnioski o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej. Zaznaczył, że złoża muszą być udokumentowane. – Inwestor poszukiwał i pracę dokumentował, ale wniosek musi spełniać wymagania – wyjaśnił. Musimy wszystkich inwestorów traktować równo. Moja propozycja jest taka, złóżcie wniosek według nowego prawa i rozpatrzymy go pozytywnie – dodał.

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak ta inwestycja jest niezwykle ważna dla Lubuskiego, więc może liczyć na wsparcie samorządu ponad podziałami. Wyjaśniła jednocześnie, że samorząd do kilku lat wspiera starania o realizację tej inwestycji oraz zabiega o pozytywną opinie rządu w tej sprawie. - Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego gościła na swoim posiedzeniu ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a także ministra Jerzego Maternę i minister Elżbietę Rafalską i wówczas przekazaliśmy stanowisko samorządu województwa. Sejmik jednogłośnie, bez względu na różnice polityczne przyjął takie stanowisko. Nie ma tutaj podziału. Region lubuski chce tej inwestycji. Walczymy o nią! Nie z okazji wyborów panie wojewodo, ale od 5 lat. Przez 5 lat spotykamy się wielokrotnie i wspieramy inwestora, bo bardzo dużo wydajemy na promocję gospodarczą, na uzbrojenie terenów, a tu inwestor przyszedł sam, za swoje i chce tutaj budować kopalnie i to jest w naszym interesie regionu, mieszkańców i Polski. Bardzo się z deklaracji wsparcia. Mam nadzieję, że Pan dotrzyma słowa i że w polityce surowcowej, jest również rozdział poświęcony naszemu regionowi. Jeżeli sobie nie radzicie, to zróbcie decentralizację zadań. Samorząd sobie z tym świetnie poradzi – podkreślała.

W dyskusji udział wzięli także lubuscy samorządowcy, którzy także oczekiwali jasnej deklaracji o zielonym światle dla inwestycji. -  Surowce leżące po ziemią nie są nic warte, więc nam wszystkim powinno zależeć, żeby nasz region się rozwijał, żeby tę miedź wydobyć. Nas mało interesują aspekty techniczne. One są mniej ważne, bo liczy się dla nas cel, który chcemy osiągnąć. Ja się cieszę, że ktoś chce wiercić -  wyjaśnił Wadim Tyszkiewicz -  Prezydent Nowej Soli. Pytał jednocześnie o to, czy rząd będzie wspierał inwestycje w województwie lubuskim. – To, że trzeba spełnić względy formalne, to jasne. My oczekujemy od Państwa pomocy i deklaracji wsparcia – dodał.  

- Bardzo mi zależy na tym, żeby inwestycje tutaj szły, ale jestem zobowiązany do przestrzegania prawa. Niech firma złoży nowy wniosek – mówił prof. Jędrysek. - Dokumentujcie złoże, złóżcie wniosek o dokumentację. Jak ją przyjmiemy możecie składać wniosek o koncesję. Taka jest procedura. Trzeba to zresetować. I zacząć od nowa. A my bardzo życzliwie będziemy każdy wniosek rozpatrywać – dodał.

Głos w dyskusji zabrał także poseł Jerzy Materna, który podkreślał,  że ta inwestycja jest bardzo ważna dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. - Jeżeli mówimy o interesie państwa, to ta inwestycja jest bardzo ważna. To są ogromne wpływy do budżetu samorządu i państwa – zaznaczył. Dodał także, że będzie mocno wspierał tę inwestycję i liczy na otwartą postawę rządu.

Podczas spotkania głośne "TAK" dla inwestycji wyrazili także przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji okołobiznesowych.

Przypomnijmy, samorząd województwa od kilku lat wspiera działania mające na celu poszukiwanie złóż miedzi w regionie oraz ich eksploatację. Zobacz: Kalendarium działań zarządu województwa w sprawie wydobycia miedzi w Lubuskiem Firma Miedzi Cooper Corporation realizuje w województwie lubuskim program poszukiwań złóż miedzi - jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Pierwszy odwiert na terenie województwa lubuskiego rozpoczęto w lutym 2013 roku, na terenie koncesji Mozów 1 (niedaleko Sulechowa). Wykonane przez kolejne dwa lata prace poszukiwawcze pozwoliły na potwierdzenie istnienia mineralizacji miedziowo-srebrowej. Dzięki temu, w 2015 roku firma mogła rozpocząć fazę rozpoznania złoża w Lubięcinie. Na obecnym etapie badań skala udokumentowanych zasobów upoważnia do stwierdzenia, że zostały odkryte trzy nowe złoża miedzi i srebra – dwa w województwie lubuskim i jedno w Wielkopolsce. Od 2013 roku firma Miedzi Copper wykonała na terenie województwa lubuskiego 20 otworów wiertniczych.

W maju br. przedstawiciele firmy: prezes Lyle Braaten oraz prof. Stanisław Specznik byli gośćmi posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas dyskusji przedstawiona została aktualna informacja dot. fazy rozpoznawczej poszukiwania złóż miedzi w województwie lubuskim. Profesor Stanisław Specznik zaprezentował zakres zrealizowanych prac. Poinformował także, że Minister Środowiska nie wyraził zgody na wydłużenie spółce koncesji na poszukiwanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze Mozów I. Marszałek Polak zapewniła o wsparciu samorządu województwa dla realizowanej inwestycji.

Galeria: Głośne lubuskie TAK dla miedzi

Zobacz również