Kolejny krok w stronę technologii kosmicznych

Pobierz PDF
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk otwiera swój oddział w Lubuskiem. Będzie się mieścić na terenie Parku Naukowego w Nowym Kisielinie. - W ten sposób przygotowujemy się do  budowy Parku Technologii Kosmicznych – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. W najbliższym czasie ustalona zostanie kwestia finansowania funkcjonowania oddziału. Z prośbą o wsparcie w tym zakresie do samorządu województwa zwróciła się dyrektor CBK PAN prof. Iwona Stanisławska.

Projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych w Lubuskiem nabiera realnych kształtów. Prace nad nim ruszyły w 2017 roku - 30 maja ówczesny minister rozwoju, teraz premier, zgodził się na rozszerzenie Kontraktu Terytorialnego o budowę Parku Technologii Kosmicznych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. List intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz jego realizacji podpisali: województwo lubuskie, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytet Zielonogórski. Partnerem prywatnym projektu będzie firma Hertz Systems. Projekt będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, z Działania 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości. Poziom dofinansowania projektu może wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostała kwotę będzie stanowił wkład własny Samorządu Województwa. Podczas prac nad koncepcją budowy parku władze uczelni zadeklarowały przekazanie gruntu pod budowę w Nowym Kisielinie. Obecnie trwają rozmowy dot. roli partnerów w budowie i zarządzaniu oraz korzystaniu z infrastruktury PKT.

Zobacz również