Kolejne inwestycje lubuskich szpitali (wideo)

Pobierz PDF
Blisko 2,5 mln zł – to dotacja, jaką samorząd województwa przekazał na inwestycje w dwóch lubuskich szpitalach w Zielonej Górze i Gorzowie. W 2018 roku lubuskie szpitale otrzymały 20 mln zł dotacji ze środków samorządowych. – To były środki na działania inwestycyjne, jak np. budowa Ośrodka Radioterapii, czy budowa Centrum Zdrowia  Matki i Dziecka oraz zakup sprzętu wysokospecjalistycznego. To pokazuje, że bardzo mocno inwestujemy w ochronę zdrowia – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Samorząd województwa lubuskiego mocno inwestuje w ochronę zdrowia. W 2018 roku do szpitali trafiło 20 mln zł. – Najwięcej skorzystały duże lecznice. 8,2 mln zł trafiło do szpitala w Gorzowie, a 7,4 mln zł do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. To nie tylko dotacje na inwestycje i wkłady własne do projektów realizowanych dzięki środkom w Unii Europejskiej, czyli budowy Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp., która jest już na ukończeniu oraz do budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Pół miliona złotych przeznaczono na przygotowanie projektu modernizacji onkologii. Samorząd województwa wiele funduszy przekazał również na leczenie pacjentów chorych onkologicznie. To jednak nie wszystko, bo realizujemy też dużo programów profilaktycznych – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak. Obejmują one profilaktykę raków: jelita grubego, szyki macicy, raka piersi oraz płuc, a dodatkowo cukrzycy. W tym roku dofinansowanie otrzymała także rehabilitacja. Samorząd mocno wspiera funkcjonowanie kierunku lekarskiego. Jednym z przykładów takiego wsparcia są stypendia dla studentów medycyny. W tym roku korzysta z nich 84 studentów. - To są najlepiej wydane pieniądze w tegorocznym budżecie – komentuje marszałek Polak.

Zobacz: wsparcie samorządu dla lubuskich szpitali w 2018 roku

Umowy podpisane 28 listopada to kolejny zastrzyk finansowy dla największych lubuskich szpitali. Blisko 1,5 mln ł trafi do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Dotacja przeznaczona zostanie na zakupu sprzętu medycznego:

• Sprzęt endourologiczny

• Laser holmowy

• Fotel zabiegowy urologiczny

• Endoskop do operacji kręgosłupa

• Zatapiarka do kasetek histologicznych

• Myjnia dezynfektor

• Karetka transportowa

Za wsparcie samorządowi województwa dziękował prezes lecznicy Jerzy Ostrouch. - Ogółem zrealizowane w tym roku inwestycje w naszym szpitalu opiewają na kwotę 70 mln zł. To zakończenie budowy radioterapii, PET, który jest już zakontraktowany i od 1 grudnia procedury będą wykonywane, to także centrum rehabilitacji – podkreślał.

Dotację w wysokości 1 mln zł otrzymał Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. - Za te pieniądze zakupimy pierwszy sprzęt na oddział transplantologii. Kolejna rzecz to zakup urządzeń KTG do monitorowania tętna dziecka w łonie matki, a także diatermii dla Centralnej Endoskopii i lasera okulistycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, co pozwoli na wyższej jakości usługi i zwiększenie ilości operacji – wyjaśnił prezes lecznicy dr Marek Działoszyński.

O sytuacji w lubuskiej ochronie zdrowia mówił senator RP Waldemar Sługocki. Podkreślał, że inwestycje mogą być realizowane dzięki decentralizacji systemu oraz świadomym działaniom marszałka na rzecz zdrowia mieszkańców. Zaznaczył jednak, że stan ochrony zdrowia uległ pogorszeniu wraz z wprowadzeniem reformy w 2016 roku. - Byliśmy pełni optymizmu do końca 2015 roku, bo wiele wydarzeń pokazywało, że kondycja lubuskiej ochrony zdrowia jest coraz lepsza. Rozwiązania systemowe wprowadzone przez rząd nie sprzyjają temu stanowi i nie pomagają. Nie zmniejszyły się kolejki, a system ryczałtowy doprowadził do tego, że stan finansów szpitali się pogorszył. Ten system świadczeń nie jest dostosowany do potrzeb pacjenta i uniemożliwia prowadzenie racjonalnej polityki zdrowotnej w regionach – wyjaśnił.

Galeria: Dofinansowanie szpitali - konferencja

Zobacz również