Kolejne projekty Interreg VA BB- PL 2014-2020

Pobierz PDF
W dniach 26-27.02.2019 roku we Frankfurcie nad Odrą odbyło się XII posiedzenie polsko-niemieckiego Komitetu Monitorującego w Programie Współpracy Interreg VA BB- PL 2014-2020. Dofinansowanie otrzymały 4 projekty z Osi Priorytetowej III („Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji“) na kwotę 2 119 164,59 mln EUR oraz 5 Projektów z Osi Priorytetowej IV („Integracja mieszkańców i współpraca administracji“)  na kwotę 3 259 490,19 mln EUR.

Wśród zatwierdzonych projektów znalazł się m.in  projekt pt. „Wspólny polsko-niemiecki zespół policyjny Guben-Gubin“. Celem projektu jest utworzenie  wspólnego polsko-niemieckiego zespołu  policyjnego, w którym policjanci będą pełnić służbę w dwu językach, posiadając wszechstronną wiedzę zarówno o sytuacji prawnej, jak i ustawowej obu krajów oraz wiedzę o różnicach w kulturze niemieckiej i polskiej.

Z finansowanego wsparcia skorzystają również miasta Zielona Góra i Cottbus w ramach projektu „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz seniorów“. Projekt poświęcony jest w szczególności rozbudowie sieci współpracy osób niepełnosprawnych i seniorów z Niemiec i Polski, m. in. poprzez warsztaty, wyjazdy studyjne i konferencje naukowe. Wykaz wszystkich dofinansowanych projektów można znaleźć TUTAJ

Zobacz również