NABÓR PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014 – 2020

Pobierz PDF
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 (Program) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących Osi Priorytetowych (OP) Programu:

OP II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport - priorytet inwestycyjny

7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej”

Termin: 07.03.2019 r. do 31.05.2019 r.

Kwota przeznaczona na nabór:

1.465.000 EUR środków EFRR

OP III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

Termin: od 07.03.2019 r. do 16.05.2019 r.

Kwota przeznaczona na nabór:

1.712.591,48 EUR środków EFRR

OP IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji – bez FMP

Termin: od 07.03.2019 r. do 16.05.2019 r.

Kwota przeznaczona na nabór:

4.950.004,82 EUR środków EFRR

 

więcej informacji:

http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/03/Call-8_PL.pdf

Zobacz również