Łączy nas przyszłość (wideo)

Pobierz PDF
Lubuskie rozpoczęło wielkie świętowanie 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Świętować będziemy pod hasłem #LubuskieChallange – Łączy nas przyszłość. - Te 15 lat ma kapitalne znaczenie dla nas Lubuszan, bo my wszyscy naprawdę jesteśmy świadkami cywilizacyjnego skoku. Teraz czas na nowe otwarcie, nowe wyzwania. Chcemy słuchać mieszkańców, rozmawiać z nimi o przyszłości Unii, ale przede wszystkim realizować ich inicjatywy – mówiła podczas konferencji inauguracyjnej marszałek Elżbieta Anna Polak.

15 lat w Unii Europejskiej to wielkie zmiany dla Polski i Lubuskiego. To tysiące inwestycji, które zmieniły życie Polaków i Lubuszan. - 15 lat obecności regionu lubuskiego w Unii Europejskiej ma kapitalne znaczenie dla nas Lubuszan, bo my wszyscy naprawdę jesteśmy świadkami cywilizacyjnego skoku. - W ciągu tych ostatnich lat wskaźniki ekonomiczne wyraźnie poszybowały do góry. Region bardzo się zmienił, a nie byłoby to możliwe, gdyby nie fundusze europejskie – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak podczas konferencji inaugurującej lubuskie obchody jubileuszu obecności Polski w UE. Zaznaczyła, że to dobry czas na wyznaczenie sobie nowych celów rozwojowych. Do tego jednak potrzebna jest rzetelna diagnoza. Taką województwo już wykonało. Lubuskie ma swoje potencjały. To infrastruktura naukowo-badawcza, dostępność transportowa i teleinformatyczna. To także wsparcie przedsiębiorców i inwestycje w ochronę zdrowia (Lubuskie ma teraz najmniej zadłużone szpitale w Polsce). Marszałek podkreślała także, że władze regionu są świadome jego deficytów. To m.in. słabość uczelni wyższych, starzejące się społeczeństwo oraz niska innowacyjność. Zdiagnozowane potencjały i deficyty wyznaczają kierunki rozwoju. - Zarówno te potencjały, jak i deficyty stanowią podstawę do aktualizacji strategii rozwoju takiej, która jest komplementarna z ukierunkowaniem polityki spójności. Teraz jest znakomity czas, aby to zrobić. Dlatego przystąpiliśmy do aktualizacji strategii, którą obecnie konsultujemy. Realizujemy też w ten sposób wyzwanie Unii Europejskiej, które płynie z deklaracji przyjętej podczas Europejskiego Szczytu Miast i Regionów w Bukareszcie, w którym brałam udział. Najważniejsze przesłanie to szacunek dla wartości europejskiej, dla wspólnoty, dla tego wspaniałego projektu, jakim jest Unii Europejskiej, ale musimy realizować działania m.in. przez włączenie obywateli i zaangażowanie obywateli. I właśnie to robimy, tu dzisiaj i podczas kolejnych pikników w lubuskich gminach. Chcemy słuchać mieszkańców, rozmawiać z nimi o przyszłości Unii, ale przede wszystkim realizować ich inicjatywy – podkreślała E.Polak.

Marszałek zaprezentowała także priorytety rozwoju regionu. - Chcemy, żeby region lubuski na tym skorzystał, żeby był bardziej inteligentny, przyjazny środowisku. Region, który łączy, który jest silny społecznie i bliżej obywateli. Jest to komplementarne z polityką spójności – wyjaśniła.

 

Zobacz prezentację:

 

O ukierunkowaniu nowej polityki spójności UE mówił także gość specjalny konferencji Marek Prawda, socjolog i dyplomata, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Szwecji i Niemczech, stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej. - Nowy budżet unijny będzie inny niż obecny. Będzie bardzo nowoczesny, mniej będzie zasypywania rowów między bogatymi i biednymi, trzeba się będzie bić o pieniądze, mniej będzie koperty narodowej, bardziej będziemy stawiać na realizacje priorytetów – poinformował. Zaznaczył jednocześnie, że Lubuskie nie powinno mieć problemów z realizacją założeń, ponieważ postrzegane jest, jako region doskonale radzący sobie z wdrażaniem unijnych programów. - To region, który wszyscy kojarzą z dość ambitnymi projektami, o które nie każdy region się ubiega i dobrze sobie radzi ze wszystkimi ocenami. Lubuskie ma opinię regionu, który się tego nie boi, gdzie przedstawiciele samorządu mają odwagę do takich projektów przystępować, i z sukcesem je realizują– podkreślał.

O przyszłości Polski w UE mówił także senator Waldemar Sługocki. - Przed nami kolejne wyzwania, bo i sytuacja Unii Europejskiej jest inna, także w kontekście redystrybucji środków. Najwyższą pozycję w kolejnym budżecie będzie miała polityka spójności i wspólna polityka rolna. Ale musimy pamiętać także, że wspólnota musi reagować na problemy, takie jak migracja. Musimy mieć świadomość, że za chwilę Wielka Brytania może opuścić UE. To znaczy, że budżet będzie uszczuplony. Budżet przeznaczony będzie także na budowanie wspólnoty obronnej. Do tej pory Polska partycypowała ok. 23 proc. całości budżetu UE w ramach polityki spójności, teraz możemy liczyć na około 19 proc. W 2014 otwarto przed nami pewne możliwości, ale one nie są nam dane raz na zawsze – podkreślał.

Marek Prawda: Co z tą Europą?

O ogólnej sytuacji i kondycji Unii Europejskiej mówił w swoim wystąpieniu ambasador Marek Prawda. - Unia jest jak szyba, zauważa się ją, jak jest brudna lub stłuczona. Jak są problemy to obywatele zauważają, że istnieje. Unia to jest odgadywanie tego, co jest potrzebą naszego czasu. Wszystkiego się bowiem nie przewidzi. Dlatego trzeba z wielką pokorą podchodzić do potrzeb obywateli i dzięki temu Unia Europejska będzie akceptowana. To nie jest model z deski kreślarskiej, ani zestaw propozycji, które ingerują w życie osobiste obywateli. Unia zajmuje się tylko tym, żeby nie było dyskryminacji ludzi ze względu na ich różne cechy - wyjaśnił. – Podkreślał, że obywatele Unii boją się utracić wypracowany dorobek. Odniósł się także do tożsamości europejskiej i narodowej. - Ludzie chcą naprawiać płot wokół Shengen, uważają, że trzeba uszczelnić granice. Chcą naprawiać gmach europejski, ale nikt nie chce naruszać ścianek działowych. I nikt nie chce naruszać tej różnorodności państw. Tożsamość europejska jest potrzebna, ale może być tylko wtórna od tożsamości narodowych. Tożsamość narodowa jest spleciona z tą europejską i one są od siebie zależne. Jeżeli chcemy bronić interesów narodowych, to musimy mieć narzędzia, które są wspólne. Interesy narodowe są do obrony na poziomie wspólnotowym. Państwa same sobie z tym nie poradzą – podkreślał.

Konferencja inaugurowała roczne obchody 15-lecia obecności Polski w UE. - Ale to nie tylko dzisiejsza konferencja. Organizujemy 15 pikników europejskich. Będziemy w terenie, w regionie, w małych miejscowościach. Komisja Europejska organizuje także Dialogi Europejskie 15 i 16 maja w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Samorząd odbędzie także 15 lekcji obywatelskich w lubuskich szkołach. Zachęcam do wspólnego, radosnego świętowania – mówiła marszałek Polak.

Galeria: #LubuskieChallenge - „Łączy nas przyszłość”

Zobacz również