Czwarta edycja konkursu dla dziennikarzy

Pobierz PDF
Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? To jest konkurs dla Ciebie. Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w Konkursie im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2019”. – Dziennikarze pełnią szczególną misję publiczną, którą chcemy doceniać, poprzez organizację tego konkursu - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Organizatorami konkursu – organizowanego od czterech lat – jest Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego i Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich. Pula nagród wynosi 6.000 zł. Jak co roku, pierwsza nagroda premiowana jest kwotą 3.000 zł, druga – 2.000 zł, a trzecia – 1.000 zł.

Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.

- Gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego

- Ochrony zdrowia

- Rynku pracy

- Kultury

- Sportu i rekreacji

- Turystyki, winiarstwa i produktów regionalnych

- Rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi na terenie woj. lubuskiego

- Współpracy zagranicznej woj. lubuskiego

- Funduszy europejskich

- Dokumentów strategicznych woj. lubuskiego

- Edukacji obywatelskiej w dziedzinie samorządności nakierowanej na młode pokolenia Lubuszan

- Polityki senioralnej woj. lubuskiego

W Konkursie mogą brać udział autorzy, których utwory zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 2 czerwca 2018 r. a 1 czerwca 2019 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie woj. lubuskiego. Termin nadsyłania prac mija 3 czerwca 2019 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej sesji Sejmiku Woj. Lubuskiego 15 czerwca 2019 r.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie utworu wraz z wypełnionym zgłoszeniem udziału w Konkursie – do pobrania poniżej.

- Regulamin Konkursu

- Zgłoszenie do Konkursu

Zobacz również