XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Pobierz PDF
W dniach 24-25 kwietnia w Zamku Czocha odbyło się XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy w OP1 „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe” (7 projektów) i OP4 „Współpraca  partnerska i potencjał instytucjonalny” (1 projekt).

Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się „Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury”. W ramach projektu zaplanowano m.in. wyposażenie dworca kolejowego w Weißwasser, gdzie znajduje  się  Centrum Turystyki Transgranicznej, organizację międzynarodowej konferencji dotyczącej wykorzystania marki UNESCO oraz powołanie polsko-niemieckiego zespołu ds. rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa.

Projekt zakłada także wspólną kampanię promocyjną. Złożą się na nią  polsko-niemieckie eventy i liczne materiały promocyjne. W planach jest także wystawa w CIT w Weißwasser i transgraniczne warsztaty w Łęknicy. Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny „Skarby Łuku Mużakowa”. Potencjał Łuku prezentowany będzie też na międzynarodowej konferencji naukowej w Bad Muskau, targach turystycznych w Berlinie, wystawach w polskich miastach. 

Zobacz również